ter 18. nora 2020, svtek m Gizela
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • ter 18. nora 2020 Gizela

Pedpov poas pro eskou republiku

Do stedn Evropy se enou siln bouky a det, zashnou tak esko

Metropolí se prohnaly silné bouky, které v nkterých ástech msta zpsobily...
6. srpna 2019

Do Evropy m tlakov ne Xavier, kter podle meteorolog zashne Nmecko, Francii, vcarsko...

Teploty se vyplhaj zpt ke tictce, bude ale zataeno a msty zapr

ilustraní snímek
5. srpna 2019

Po vkendovch detch se v nsledujcm tdnu teploty vrt zpt ke tictkm. Obloha vak bude...

Zvr tdne bude na vtin zem detiv, teploty kolem 25 stup

Metropolí se prohnaly silné bouky, které v nkterých ástech msta zpsobily...
1. srpna 2019

Po stedench vydatnch detch srky hned tak neustanou. Zatmco ve tvrtek by mlo pret jen v...

Nadle plat vstraha ped boukami, jet v ter bude a 30 stup

Jií Kouil bouky fotí, sleduje jejich vývoj, jak se chovají, kudy jdou a jaké...
aktualizovno  29. ervence 2019

Akoliv pedpovdan vkendov bouky se nakonec objevily pouze na sti zem eska, vstraha ped...

Bouky potrpily Pardubicko a Holicko, varovn ped nimi trv do pondl

Hasii likvidují následky bouky, která se v sobotu prohnala Pardubickým krajem...
28. ervence 2019

Navzdory varovn ped silnmi boukami, byla sobota v esku z hlediska poas relativn klidn....

OBRAZEM: Horko suuje cel esko. Lid hledaj ochlazen, kde jen to jde

Tropické teploty pilákaly lidi ke koupání na jezu v Jizee v Pepei u...
26. ervence 2019

esko zav extrmn vlny veder. Meteorologov vydvaj vstrahy ped vysokmi teplotami, u ns i...

Teploty znovu pekonvaly rekordy, teplota vystoupala na 35,8 stupn

Tropické poasí v Praze (26. ervence 2019)
26. ervence 2019

Vedra byla v ptek opt na ad mst v esku mimodn, rekordy padly tm na tetin dlouhodob...

Vlna veder se dl val Evropou, ale ve Francii a Belgii je u chladnji

Vysoké teploty zasáhly i védsko. (26. ervence 2019)
26. ervence 2019

Po rekordn teplm tvrtku klesla v Nmecku teplota jen lehce, vptek tet den v ad pekonala...

Do eska jdou bouky. Po vln veder se ochlad, stle bude kolem tictky

aktualizovno  26. ervence 2019

Po dalm tropickm tdnu se o nkolik stup ochlad. Posledn ervencov vkend do eska pijde...

esko ek dal vhe. Meteorologov prodlouili vstrahu a do ptku

aktualizovno  25. ervence 2019

Do zpadn a sten i stedn Evropy m velice tepl vzduch. V esk republice dosud panovaly...

Siln vedra dus Evropu. V Belgii a Nizozemsku padly teplotn rekordy

aktualizovno  24. ervence 2019

Zpadn a stedn Evropu trp vedra. Od ervna jde o druhou vlnu krajn horkho poas. Teploty v...

esko rozpl tropick vhe. Mnohde bude 31 stup Celsia, ve stedu k 35

aktualizovno  23. ervence 2019

Vtinu republiky rozpl v tchto dnech tropick vhe. V ter odpoledne teploty msty pekonaj...

Slunen a tropick tden v pondl a v ter zbrzd oblanost

22. ervence 2019

ek ns slunen a tropick tden. V pondl a ter se sice jet budeme potkat s oblanost, od...

Konec ervence bude hork a such. Pt tden rtu vyplh na 34 stup

aktualizovno  20. ervence 2019

Pelom ervence a srpna bude tepl a such, pt tden rtu teplomru vystoup a na 34 stup. V...

VIDEO: idie na Perovsku vylekal vtrn vr, byla to zejm tromba

19. ervence 2019

Nezvykl zitek ml tento tden idi na cest mezi Perovem a Olomouc. V dlce jej pi pohledu...

O vkendu se vrt tropy, sobotn teploty pekro v sti zem 31 stup

19. ervence 2019

Teploty v sti eska v sobotu pekro tropickou tictku, vystoupaj i nad 31 stup. To bude...

O vkendu se vrt tropy. Bude ale dusno, ekejme i pehky a bouky

18. ervence 2019

Obdob maximlnch teplot do 25 stup kon. V zvru tdne se dokme tictek. K vym teplotm...

Letn teploty se budou postupn vracet, o vkendu esko zahej tictky

15. ervence 2019

Po nkolika detivjch dnech, kdy se teploty pohybovaly pod letnmi hodnotami a zrove pod sly...

Po chladnjm tdnu se ohejeme, pt vkend bude a ticet stup

13. ervence 2019

Po uplynulm tdnu, kter byl chladnj, se meme tit na oteplen. Pt vkend bude a kolem...

Bouky, d隝 a zima. Poas kaz echm dovolenou v Chorvatsku

11. ervence 2019

Chorvatsko je pro echy nejoblbenj letn destinac, kadoron jich tam za moem vyrej...

Praha jako na dlani pm penos

Najdete na iDNES.cz