Sobota 27. nora 2021, svtek m Alexandr
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Sobota 27. nora 2021 Alexandr

Pedpov poas pro eskou republiku

Ptek pinesl teplotn rekordy. Na severovchod zem se ale enou bouky

Zavlaování polí v tropických dnech v nmeckém Lebusu (26. 7. 2019).
aktualizovno  10. ervence 2020

Ptek byl zatm nejteplejm dnem od zatku roku. Na esti mstech v esku padly teplotn rekordy....

Je tu nejteplej den roku, bude a 33 stup. Odpoledne pijdou bouky

Pedpovdní mapa teplot pro eskou republiku. (10. ervence 2020, 18:00)
aktualizovno  10. ervence 2020

A na 33 stup me dnes vystoupat rtu teplomr, bude toti vrcholit pliv teplho vzduchu....

Odpoledne hroz bouky, do konce tdne bude detivo a zataeno

Tento týden bude peván oblano a zataeno, jarní teploty se vrátí a v...
aktualizovno  2. ervence 2020

Ojedinl det i bouky se esku ve zbytku tdne nevyhnou. Obloha v nsledujcch dnech bude...

Letos neekme velk vlny veder, ekl meteorolog Dvok vRozstelu

Meteorolog Petr Dvoák v diskusním poadu Rozstel. (1. ervence 2020
aktualizovno  1. ervence 2020

Vtina ech bude leton przdniny a dovolenou trvit spe v tuzemsku ne vzahrani. Poas...

D隝 zvedal hladiny ek v esku. Voda hrozila na vchod ech i na Vysoin

Hasii u rodinného v Dolních edicích na Pardubicku, kde se kvli silným dem...
aktualizovno  29. ervna 2020

Hladiny ek se v pondl kvli deti zvily hned v nkolika krajch. Tet povodov stupe platil...

Po detivm zatku tdne se vyjasn, teploty se udr kolem ptadvaceti

Ne se Munot dostala na hladinu, musel celý tým ekat na vhodné poasí. Práci...
29. ervna 2020

D隝, kter zaal v nedli, bude pokraovat i bhem pondl a roz se i na Moravu a do Slezska....

Zatopen sklepy, popadan stromy. esku hroz bouky s pvalovmi deti

Ilustraní snímek
28. ervna 2020

Boue s pvalovmi deti, krupobitm a silnm vtrem hroz v nedli pocelm esku. Na jihu a...

Prvn polovina ervence vce propr, pt tden teploty atakuj tictku

Vytrvalý dé v Praze (29. ervna 2017).
26. ervna 2020

ervenec bude teplotn spe prmrn. V zvru ptho tdne by se ovem teploty mohly vyplhat...

Vchod eska zashly pvalov det, hasii oderpvali zatopen sklepy

aktualizovno  27. ervna 2020

Vchod eska v ptek zashly siln bouky s pvalovm detm. Na Novojinsku odpoledne kvli...

O vkendu doshnou teploty i tropick tictky, ale zase bude pret

25. ervna 2020

Po vcelku slunenm tdnu budou o vkendu sice vysok teploty, ale pidaj se pehky i bouky,...

Voda po detch opad, tet povodov stupe plat u jen na Pardubicku

aktualizovno  22. ervna 2020

Situace na eskch ekch se po vkendovch silnch detch postupn ukliduje. Nejvy povodov...

Do eska doraz letn teploty, v zvru tdne bude a 29 stup

22. ervna 2020

Po detivm vkendu, bhem kterho na nkterch mstech spadlo i pes 250 milimetr srek, do...

Konec ervna m bt tropick, potkem przdnin bude kolem 20 stup

19. ervna 2020

esko ek detiv a chladnj vkend, po nm se zane postupn oteplovat a koncem ptho tdne...

Pes severovchod se peenou dal extrmn lijky, pret bude i o vkendu

aktualizovno  19. ervna 2020

V ptek se pes esko peene dal vlna extrmn vydatnch de, kter zashnou podle meteorolog...

Na severovchod eska se enou extrmn srky, me napret a 100 mm

aktualizovno  18. ervna 2020

Extrmn srky, vydatn d隝 i povodov stupn. Meteorologov upesnili svoji vstrahu, na...

esko opt zashnou siln bouky, na jihu a zpad ech se zv hladiny ek

17. ervna 2020

Do eska se ve tvrtek odpoledne vrt siln bouky. Vstraha meteorolog plat pro severovchodn...

Detiv kvten pomohl pd, zlepen stavu podzemnch vod ale jist nen

16. ervna 2020

e po suchm beznu a dubnu piel velmi detiv kvten a tak prvn polovina ervna byla na srky...

Siln d隝 potrpil i Zlnsk kraj, v Otrokovicch vyplavil domy a kancele

15. ervna 2020

Vstraha meteorolog platila na cel vkend, nejhor bouky ale pely pes Zlnsk kraj bhem...

Do stedy se bouky objev jen ojedinle, teploty budou do 25 stup

15. ervna 2020

Uplynul vkend byl na vtin mst republiky ve znamen detivho poas a bouek. Tento tden se...

Hasii bhem bouek zasahovali 2,5krt vc ne obvykle, hladiny ek klesaj

aktualizovno  15. ervna 2020

eskem se o vkendu pehnaly siln bouky s pvalovm detm, kter zvedly hladiny vodnch tok....

Praha jako na dlani pm penos