ter 2. bezna 2021, svtek m Aneka
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • ter 2. bezna 2021 Aneka

Pedpov poas pro eskou republiku

Horn toky rozvodnnch ek klesaj, zvyuj se vak hladiny dolnch tok

Rozlití vodních tok v Dolním Beneov, Polanky nad Odrou, Veovic a Hranic...
aktualizovno  15. jna 2020

Sledujeme online Hladiny hornch tok, kter na Morav, ve Slezsku a vchodnch echch ve stedu rozvodnil vydatn...

Vchodem republiky jde velk voda, hasii zachraovali majetek i lidi

Vydatný dé zamstnal hasie na vtin území eska, vetn Olomoucka. (14....
aktualizovno  14. jna 2020

Sledujeme online Celodenn d隝 rozvodnil eky na vchod a severu eska. Na destkch mst doshly nejvyho,...

Po vraznm ochlazen napadl snh, doasn uzavel ervenohorsk sedlo

Na Jesenicku od pondlní plnoci vydatn sní. (12.10.2020)
aktualizovno  12. jna 2020

ervenohorsk sedlo, hlavn tah mezi umperkem a Jesenkem, v pondl pokryl prvn snh. Kvli...

Tden bude ve znamen det, podprmrnch teplot a prvnho snhu

Dé v Jihlav.
12. jna 2020

Zanajc tden bude chladn a detiv. Od pondl bude pret na Morav a ve Slezsku, od ter se...

A do soboty teploty kolem dvactky. Pak se prudce ochlad a pid se d隝

Ilustraní foto
8. jna 2020

Jet do soboty si v esku budeme moci uvat pjemnch teplot kolem dvaceti stup. V nedli se...

Tento tden ns ek normln jnov poas, srky vtinou jen mrn

Ilustraní foto
5. jna 2020

Poas tento tden pinese do eska v kadm dni obasn d隝 nebo pehky. Srky pokryj tetinu...

Vchod eska trpil siln vtr, bez proudu zstv 400 odbrnch mst

Kvli silnému vtru vyjídli hasii Olomouckého kraje k desítkám událostí. (3....
aktualizovno  4. jna 2020

Vchodn polovinu eska do nedlnho rna trpil siln vtr. Bez proudu byly kvli strenm drtm...

Hasii maj kvli silnmu vtru stovky vjezd, bez proudu bylo 13 tisc mst

Kvli silnému vtru vyjídli hasii na Zlínsku od noních hodin k desítkám...
aktualizovno  3. jna 2020

Vchodn polovinu eska v sobotu zashl siln vtr, na 13 000 odbrnch mstech peruil dodvky...

S jnem pichz klasick podzim, mrn tepleji bude v polovin msce

3. jna 2020

Leton jen teplotn vtinou nevybo z prmru. Mohou se vak objevit i dny teplej, ne bv...

st republiky zashne siln vtr, vstraha plat od soboty do nedle rno

aktualizovno  2. jna 2020

Meteorologov varuj ped silnm vtrem ve vchodn polovin esk republiky. Nrazy vtru mohou...

Zataen obloha a d隝 se nevyhnou ani vkendu, v sobotu bude a 24 stup

1. jna 2020

Zatek msce bude ve znamen de a zataen oblohy, meteorologov upozoruj i na rann mlhy....

Lto svatho Vclava se nekon. Tden propr, teploty nepekro 20 stup

aktualizovno  28. z 2020

Msto babho lta ek esko spe detiv poas. Zatek tdne bude provzen detm a pehkami,...

esko ek detiv vkend. Pak se krtce mrn otepl, ale pret bude dl

26. z 2020

Prodlouen vkend bude pevn detiv, na umav by ve vych polohch mohlo i snit, oznmili...

Vtinu eska zashnou vydatn det, napr a 60 litr na metr tveren

25. z 2020

V ptek a sobotu zashnou vtinu eska lijky, spadne a 60 milimetr srek, tedy 60 litr na...

Zan topn sezna. Po chladnm vkendu teplrny zanou topit

24. z 2020

esk teplrny jsou od nsledujcho vkendu pipraveny k zahjen vytpn domcnost. Dvodem je...

Vkend bude detiv s teplotami okolo 10 stup, na horch se objev snh

24. z 2020

Ve tvrtek si jet uijeme teplho babho lta, teploty se na nkterch mstech dostanou na...

Bab lto vydr do plky tdne, pak pijde ochlazen o 10 stup a d隝

21. z 2020

V nedli vystoupily teploty a na 24 C, nejtepleji bylo ve stednch a severozpadnch echch....

Teploty podstatn klesnou, vkend ekejme chladn s maximy kolem 20 stup

17. z 2020

Teploty v esku kvli pechodu studen fronty ze severu rzn klesnou. Ve tvrtek bude maximln 24...

Na osmi stanicch v pondl zaili tropick den. Rekordy padaly i na horch

14. z 2020

V echch a na jihu Moravy v pondl meteorologov na osmi stanicch namili teploty pes 30...

Strhujc fotografie poas. Podvejte se na nejlep leton snmky

14. z 2020

Vbr z finlovch fotografi soute Weather Photographer of the Year 2020 vyzauje slu...

Praha jako na dlani pm penos