Sobota 23. ledna 2021, svtek m Zdenk
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Sobota 23. ledna 2021 Zdenk

Pedpov poas pro eskou republiku

O vkendu doshnou teploty i tropick tictky, ale zase bude pret

Ilustraní snímek
25. ervna 2020

Po vcelku slunenm tdnu budou o vkendu sice vysok teploty, ale pidaj se pehky i bouky,...

Voda po detch opad, tet povodov stupe plat u jen na Pardubicku

Stav ohroení zaal opt platit ráno na íce Novohradka v obci Lue na...
aktualizovno  22. ervna 2020

Situace na eskch ekch se po vkendovch silnch detch postupn ukliduje. Nejvy povodov...

Do eska doraz letn teploty, v zvru tdne bude a 29 stup

Svítání nad Praským hradem o horkém dni 26. ervna 2019
22. ervna 2020

Po detivm vkendu, bhem kterho na nkterch mstech spadlo i pes 250 milimetr srek, do...

Konec ervna m bt tropick, potkem przdnin bude kolem 20 stup

Horké poasí zasáhlo i Víde. (23. ervence 2019)
19. ervna 2020

esko ek detiv a chladnj vkend, po nm se zane postupn oteplovat a koncem ptho tdne...

Pes severovchod se peenou dal extrmn lijky, pret bude i o vkendu

Pívalový dé v Lupenici na Rychnovsku (18. 6. 2020)
aktualizovno  19. ervna 2020

V ptek se pes esko peene dal vlna extrmn vydatnch de, kter zashnou podle meteorolog...

Na severovchod eska se enou extrmn srky, me napret a 100 mm

Otrokovice výrazn zasáhl pívalový dé. (13, ervna 2020)
aktualizovno  18. ervna 2020

Extrmn srky, vydatn d隝 i povodov stupn. Meteorologov upesnili svoji vstrahu, na...

esko opt zashnou siln bouky, na jihu a zpad ech se zv hladiny ek

Hasii v Otrokovicích, kde pívalové det zpsobily znané kody, erpali vodu...
17. ervna 2020

Do eska se ve tvrtek odpoledne vrt siln bouky. Vstraha meteorolog plat pro severovchodn...

Detiv kvten pomohl pd, zlepen stavu podzemnch vod ale jist nen

Ilustraní snímek
16. ervna 2020

e po suchm beznu a dubnu piel velmi detiv kvten a tak prvn polovina ervna byla na srky...

Siln d隝 potrpil i Zlnsk kraj, v Otrokovicch vyplavil domy a kancele

15. ervna 2020

Vstraha meteorolog platila na cel vkend, nejhor bouky ale pely pes Zlnsk kraj bhem...

Do stedy se bouky objev jen ojedinle, teploty budou do 25 stup

15. ervna 2020

Uplynul vkend byl na vtin mst republiky ve znamen detivho poas a bouek. Tento tden se...

Hasii bhem bouek zasahovali 2,5krt vc ne obvykle, hladiny ek klesaj

aktualizovno  15. ervna 2020

eskem se o vkendu pehnaly siln bouky s pvalovm detm, kter zvedly hladiny vodnch tok....

Bouky by mly v pondl postupn ustat, teplota vzroste nad dvactku

14. ervna 2020

Pehky a bouky, kter pechzej pes esko cel vkend, se budou objevovat i v pondl. A to...

Na Chrudimsku petekl rybnk, hasii odvezli seniory. Srky maj slbnout

aktualizovno  14. ervna 2020

Voda z pvalovch de v nedli ohroovala obyvatele nkolika obc v Pardubickm kraji a na...

Boue vytopily Thomayerovu nemocnici, Svratka na rsku se vylila z beh

aktualizovno  14. ervna 2020

adu mst v esku bhem sobotnho odpoledne zashly bouky a pvalov det. Hasii do plnoci...

Siln bouky zashnou pohrani eska, hroz lokln povodn na Morav

aktualizovno  13. ervna 2020

Na severu a vchod Moravy spolen s Libereckem a Plzeskem hroz v sobotu odpoledne siln bouky....

Pt tden nastoup lto, vy teploty vydr a do ervencovch svtk

12. ervna 2020

Z nsledujcch ty tdn m bt nejteplej ten pt, kdy by teploty mly vystoupit a na 27...

Od sobotnho poledne zashnou esko siln bouky. Nkde mohou padat i kroupy

12. ervna 2020

Od sobotnho poledne a do plnoci esku hroz ojedinl vskyt silnch bouek s pvalovmi...

Do eska m letn poas. Teplo a dusno doprovod bouky a d隝

11. ervna 2020

Na nadchzejc vkend hls meteorologov tepl poas. Pmo a letn teploty budou panovat...

Veer ude bouky a pvalov det. Hroz povodn, varuj meteorologov

9. ervna 2020

Meteorologov varuj ped vydatnmi srkami, kter esko zashnou v ter okolo est hodiny...

Na vchod eska udeily siln boue, na Olomoucku museli evakuovat obce

aktualizovno  7. ervna 2020

Vchod eska v nedli veer zashly siln bouky doprovzen krupobitm. Hasii v Olomouckm kraji...

Praha jako na dlani pm penos