Steda 25. listopadu 2020, svtek m Kateina
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Steda 25. listopadu 2020 Kateina

Pedpov poas pro eskou republiku

Z dvod drby server na stran HM me dochzet k vpadkm i neaktulnosti dat. Omlouvme se za ppadn komplikace.

Siln d隝 potrpil i Zlnsk kraj, v Otrokovicch vyplavil domy a kancele

Hasii v Otrokovicích, kde pívalové det zpsobily znané kody, erpali vodu...
15. ervna 2020

Vstraha meteorolog platila na cel vkend, nejhor bouky ale pely pes Zlnsk kraj bhem...

Do stedy se bouky objev jen ojedinle, teploty budou do 25 stup

Ilustraní snímek
15. ervna 2020

Uplynul vkend byl na vtin mst republiky ve znamen detivho poas a bouek. Tento tden se...

Hasii bhem bouek zasahovali 2,5krt vc ne obvykle, hladiny ek klesaj

Stovky výjezd mají za sebou kvli poasí pardubití hasii (14. ervna 2020).
aktualizovno  15. ervna 2020

eskem se o vkendu pehnaly siln bouky s pvalovm detm, kter zvedly hladiny vodnch tok....

Bouky by mly v pondl postupn ustat, teplota vzroste nad dvactku

Ilustraní snímek
14. ervna 2020

Pehky a bouky, kter pechzej pes esko cel vkend, se budou objevovat i v pondl. A to...

Na Chrudimsku petekl rybnk, hasii odvezli seniory. Srky maj slbnout

Hasii kvli velké vod evakuují Domov pro seniory v Hemanov Mstci. (14....
aktualizovno  14. ervna 2020

Voda z pvalovch de v nedli ohroovala obyvatele nkolika obc v Pardubickm kraji a na...

Boue vytopily Thomayerovu nemocnici, Svratka na rsku se vylila z beh

Pi bouce voda zatopila podjezd u nádraí v praské Kri. (13. ervna 2020)
aktualizovno  14. ervna 2020

adu mst v esku bhem sobotnho odpoledne zashly bouky a pvalov det. Hasii do plnoci...

Siln bouky zashnou pohrani eska, hroz lokln povodn na Morav

Blesky nad Prahou (12. srpna 2019)
aktualizovno  13. ervna 2020

Na severu a vchod Moravy spolen s Libereckem a Plzeskem hroz v sobotu odpoledne siln bouky....

Pt tden nastoup lto, vy teploty vydr a do ervencovch svtk

Nezvyklé poasí pineslo zajímavý fenomén i na pehrad v Jablonci, která te...
12. ervna 2020

Z nsledujcch ty tdn m bt nejteplej ten pt, kdy by teploty mly vystoupit a na 27...

Od sobotnho poledne zashnou esko siln bouky. Nkde mohou padat i kroupy

12. ervna 2020

Od sobotnho poledne a do plnoci esku hroz ojedinl vskyt silnch bouek s pvalovmi...

Do eska m letn poas. Teplo a dusno doprovod bouky a d隝

11. ervna 2020

Na nadchzejc vkend hls meteorologov tepl poas. Pmo a letn teploty budou panovat...

Veer ude bouky a pvalov det. Hroz povodn, varuj meteorologov

9. ervna 2020

Meteorologov varuj ped vydatnmi srkami, kter esko zashnou v ter okolo est hodiny...

Na vchod eska udeily siln boue, na Olomoucku museli evakuovat obce

aktualizovno  7. ervna 2020

Vchod eska v nedli veer zashly siln bouky doprovzen krupobitm. Hasii v Olomouckm kraji...

Prodovdec: Problm nejsou srky, ale slunen nebe a trubky v polch

7. ervna 2020

Pestame se vymlouvat na sucho, v minulosti prelo i mn. Problm je vypaovn vody z krajiny,...

Nad eskem se enou bouky s intenzivnm detm. Zvedne hladiny ek

aktualizovno  6. ervna 2020

Meteorologov varuj ped boukami s intenzivnmi srkami a nrazy vtru. Do noci hroz od...

V ervnu se tropickho lta nedokme. Teploty i srky zstanou prmrn

5. ervna 2020

Podle meteorolog ns dn tropick lto v ervnu ani zatkem ervence neek. Bhem ptch...

Teploty ped vkendem spadnou ke dvactce, zathne se a pid se d隝

aktualizovno  4. ervna 2020

Po teplm a slunenm startu tdne se ped vkendem zathne a ochlad. Jet dnes me bt na...

Teploty tento tden pekro 20 stup, ve stedu se ale pidaj pehky

1. ervna 2020

Nov tden podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu (HM) zane slunenm poasm....

Nedln d隝 nejvc zashne vchodn cp eska, ek se rozvodnn Ole

30. kvtna 2020

Vkendov ochlazen podle meteorolog v nedli dopln d隝 na celm zem eska. Nejvce by mlo...

Teploty po vkendu porostou a k 27 stupm, srkov bude erven prmrn

29. kvtna 2020

Teploty ani srky bhem ervna zejm nevybo z dlouhodobho prmru v tomto obdob roku. V...

Na vkend se ochlad, v nedli me pret po celm esku

28. kvtna 2020

Chladnj a detivj poas potrv do konce tdne. V sobotu zapr jen ojedinle, bude ale...

Praha jako na dlani pm penos