Sobota 11. ervence 2020, svtek m Olga
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Sobota 11. ervence 2020 Olga

Pedpov poas pro eskou republiku

Bouky by mly v pondl postupn ustat, teplota vzroste nad dvactku

Ilustraní snímek
14. ervna 2020

Pehky a bouky, kter pechzej pes esko cel vkend, se budou objevovat i v pondl. A to...

Na Chrudimsku petekl rybnk, hasii odvezli seniory. Srky maj slbnout

Hasii kvli velké vod evakuují Domov pro seniory v Hemanov Mstci. (14....
aktualizovno  14. ervna 2020

Voda z pvalovch de v nedli ohroovala obyvatele nkolika obc v Pardubickm kraji a na...

Boue vytopily Thomayerovu nemocnici, Svratka na rsku se vylila z beh

Pi bouce voda zatopila podjezd u nádraí v praské Kri. (13. ervna 2020)
aktualizovno  14. ervna 2020

adu mst v esku bhem sobotnho odpoledne zashly bouky a pvalov det. Hasii do plnoci...

Siln bouky zashnou pohrani eska, hroz lokln povodn na Morav

Blesky nad Prahou (12. srpna 2019)
aktualizovno  13. ervna 2020

Na severu a vchod Moravy spolen s Libereckem a Plzeskem hroz v sobotu odpoledne siln bouky....

Pt tden nastoup lto, vy teploty vydr a do ervencovch svtk

Nezvyklé poasí pineslo zajímavý fenomén i na pehrad v Jablonci, která te...
12. ervna 2020

Z nsledujcch ty tdn m bt nejteplej ten pt, kdy by teploty mly vystoupit a na 27...

Od sobotnho poledne zashnou esko siln bouky. Nkde mohou padat i kroupy

Ilustraní snímek
12. ervna 2020

Od sobotnho poledne a do plnoci esku hroz ojedinl vskyt silnch bouek s pvalovmi...

Do eska m letn poas. Teplo a dusno doprovod bouky a d隝

Podpatek ve výce kolem 7 centimetr údajn napomáhá posilování sval pánevního...
11. ervna 2020

Na nadchzejc vkend hls meteorologov tepl poas. Pmo a letn teploty budou panovat...

Veer ude bouky a pvalov det. Hroz povodn, varuj meteorologov

Ilustraní foto
9. ervna 2020

Meteorologov varuj ped vydatnmi srkami, kter esko zashnou v ter okolo est hodiny...

Na vchod eska udeily siln boue, na Olomoucku museli evakuovat obce

aktualizovno  7. ervna 2020

Vchod eska v nedli veer zashly siln bouky doprovzen krupobitm. Hasii v Olomouckm kraji...

Prodovdec: Problm nejsou srky, ale slunen nebe a trubky v polch

7. ervna 2020

Pestame se vymlouvat na sucho, v minulosti prelo i mn. Problm je vypaovn vody z krajiny,...

Nad eskem se enou bouky s intenzivnm detm. Zvedne hladiny ek

aktualizovno  6. ervna 2020

Meteorologov varuj ped boukami s intenzivnmi srkami a nrazy vtru. Do noci hroz od...

V ervnu se tropickho lta nedokme. Teploty i srky zstanou prmrn

5. ervna 2020

Podle meteorolog ns dn tropick lto v ervnu ani zatkem ervence neek. Bhem ptch...

Teploty ped vkendem spadnou ke dvactce, zathne se a pid se d隝

aktualizovno  4. ervna 2020

Po teplm a slunenm startu tdne se ped vkendem zathne a ochlad. Jet dnes me bt na...

Teploty tento tden pekro 20 stup, ve stedu se ale pidaj pehky

1. ervna 2020

Nov tden podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu (HM) zane slunenm poasm....

Nedln d隝 nejvc zashne vchodn cp eska, ek se rozvodnn Ole

30. kvtna 2020

Vkendov ochlazen podle meteorolog v nedli dopln d隝 na celm zem eska. Nejvce by mlo...

Teploty po vkendu porostou a k 27 stupm, srkov bude erven prmrn

29. kvtna 2020

Teploty ani srky bhem ervna zejm nevybo z dlouhodobho prmru v tomto obdob roku. V...

Na vkend se ochlad, v nedli me pret po celm esku

28. kvtna 2020

Chladnj a detivj poas potrv do konce tdne. V sobotu zapr jen ojedinle, bude ale...

V tdnu bude pret jen mlo, teploty vtinou zstanou pod 20 stupni

25. kvtna 2020

Vyprahlou pdu v esku zashl bhem vkendu vytouen d隝, na jednotlivch mstech republiky...

Teploty zpotku pod 20 stupni, srkov bude pt msc prmrn

22. kvtna 2020

Zatkem obdob od 25. kvtna do 21. ervna teploty vtinou nepeshnou 20 stup Celsia, pot se...

Tepl poas vydr v esku do soboty, pak pijde d隝 a ochlad se

21. kvtna 2020

Tepl jarn poas s teplotami pesahujcmi v maximech 20 stup Celsia vydr v esku a do...

Praha jako na dlani pm penos

Najdete na iDNES.cz