ter 15. ervna 2021, svtek m Vt
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • ter 15. ervna 2021 Vt

Pedpov poas pro eskou republiku

Vydatn d隝 zved hladiny ek, Hvozdnice na Opavsku je na tetm stupni

Hasii v noci na tvrtek pomáhali lidem v ilheovicích na Opavsku. Voda tam...
aktualizovno  13. kvtna 2021

Pvalov d隝 opt psob problmy v Moravskoslezskm kraji. Zashl hlavn Opavsko. Hvozdnice v...

Vydatn srky jet nekon, teploty v dalch dnech nepekro 20 stup

Ilustraní snímek
13. kvtna 2021

Vydatn d隝, kter ve stedu zashl jihozpad a severovchod ech, jet nekon. tvrten hrny...

Na Plzesku a Liberecku hroz po lijcch povodn, u Jesenku siln bouky

Meteorologové oekávají na jihozápad vydatnjí dé s úhrny kolem 40 mm, Na...
aktualizovno  12. kvtna 2021

esk hydrometeorologick stav upesnil vstrahu ped silnmi boukami s vydatnm detm. Druh...

Tropick teploty utnou siln bouky, meteorologov varuj ped povodnmi

ilustraní foto
aktualizovno  11. kvtna 2021

Meteorologov varuj ped silnmi boukami, udeit maj ve stedu odpoledne na severu a...

Byl to prvn leton tropick den, teplota vyrovnala rekord v Klementinu

Teplé poasí lákalo k projíce na kole v praské Tróji. (10. kvtna 2021)
aktualizovno  10. kvtna 2021

Pondl 10. kvtna bylo prvnm tropickm dnem tohoto roku. Teploty na tech mstech v esku...

Tropick start tdne vystdaj ve stedu d隝 a bouky, prudce se ochlad

Jetd
aktualizovno  10. kvtna 2021

V pondl bude jet tepleji ne o vkendu. Na nkterch mstech me bt letos poprv v esku a...

Pelom vkendu a novho tdne pinese letn teploty. Pak se opt ochlad

ilustraní foto
6. kvtna 2021

O vkendu se meme tit na oteplen. V nedli si uijeme letn den, teploty v echch msty...

Detiv poas v ter dopln mrz a siln vtr, vkend u bude slunen

Ilustraní snímek
aktualizovno  3. kvtna 2021

Po detivm vkendu se poas v esku vrazn nepromn, i v nejblich dnech oekvme zamraenou...

Tepl poas vydr do soboty, v ptm tdnu pijdou mrazky i snh

29. dubna 2021

Teploty na konci pracovnho tdne, kdy bude na obloze pevaovat oblanost, se po ase pibl...

Pelom dubna a kvtna bude jet chladn, v noci budou teploty kolem nuly

27. dubna 2021

Pelom dubna a kvtna bude chladn. Po chladnch rnech na zatku tohoto tdne me tak v dalch...

Dal mraziv rno trhalo rekordy. A hroz, e mrznout jet bude

aktualizovno  27. dubna 2021

Noc na dneek byla v esku na ad mst opt mraziv, nejvt zima byla na stanici Kvilda-Perla,...

Mraziv rna kon rekordn, arodjnice nejsp propr

aktualizovno  26. dubna 2021

Rekordn mraziv rno oekvaj meteorologov jet v ter, kdy me teplota klesnout a k minus...

Ve stedu bude a 17 stup, o vkendu me na horch opt snit

19. dubna 2021

V tomto tdnu bude pokraovat chladn poas, msty se budou objevovat i pehky, pechodn...

HM varuje ped snenm, ve vych polohch napadne a tvrt metru

15. dubna 2021

Kvli obnovujc se tlakov ni nad vchodn Evropou do eska bude proudit studen a vlhk vzduch...

esko si slunce moc neuije, oteplen a konec srek pinese a vkend

15. dubna 2021

V nejblich sedmi dnech si slunka podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu...

Posledn tden se snhem a nonmi mrazy. Pak se bude postupn oteplovat

12. dubna 2021

Tento tden jet bude v esku msty snit a v noci tak mrznout. V tch dalch se u ale bude...

Meteorologov varuj ped snhem, v Beskydech napadne a tvrt metru

12. dubna 2021

esk hydrometeorologick stav varuje ped novou snhovou pokrvkou, kter do eska doraz spolu...

Aprlov poas pokrauje. Tepl vkend vystd v tdnu zima a snh

12. dubna 2021

Po teplm vkendu, kdy odpoledn teploty v nedli vystoupily na 15 a 20 stup Celsia, pejde pes...

esko se probudilo do chladnho rna, na umav namili minus 18 stup

9. dubna 2021

esko se v ptek probudilo do mrazivho rna, teplomry na vtin mst ukazovaly od minus jednoho...

O vkendu bude a 20 stup, pt tden se prudce ochlad a me i snit

8. dubna 2021

Povelikonon tden pinesl aprlov poas, kter bude pokraovat i v nsledujcch dnech. tvrtek...

Praha jako na dlani pm penos