Pondl 14. ervna 2021, svtek m Roland
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Pondl 14. ervna 2021 Roland

Pedpov poas pro eskou republiku

Nor se chtl vyhnout karantn cestou pes hory. Zachraoval ho pastevec

Norské Lofoty
6. dubna 2021

Povinn desetidenn karantn se chtl vyhnout mu, kter se o vkendu pokouel dostat pes...

Duben bude letos chladnj. V ptch dnech zstanou teploty pod 10 stupni

ilustraní snímek
5. dubna 2021

Zbytek dubna a zatek kvtna bude podle meteorolog chladnj a detivj, ne bv v tto sti...

esko zashne siln vtr a snen, hroz nled, varuj meteorologov

aktualizovno  4. dubna 2021

V pondl bude na vtin zem esk republiky vt siln vtr, kter bude na horch dosahovat...

Nled hroz tm v celm esku, dl plat vstraha ped snenm

ilustraní snímek
3. dubna 2021

Meteorologov rozili vstrahu ped nledm hrozcm od 21. do nedln 8. hodiny rann o dal...

Do eska se v sobotu vrt snen, msty hroz i nled

Sucho rozhodn nehrozí, vody a snhu je vude dost.
aktualizovno  2. dubna 2021

Meteorologov v sobotu v tm celm esku ekaj siln snen. Vstraha plat od 3. hodiny rann...

Teplotn rekordy padly na 107 ze 157 stanic. Nejvy byl 26,5 stupn

Teplé poasí s teplotami kolem 27 stup Celsia vylákalo v poslední beznový...
1. dubna 2021

Teploty v esku ve tvrtek msty vystoupaly nad letnch 25 stup, teplotn rekordy padly na 107 ze...

Letn teploty kon. V ptek se prudce ochlad, Velikonoce propr

Na hebenech Krkono v noci na pondlí napadlo piblin 15 centimetr snhu....
1. dubna 2021

A letn teploty vystd v ptek podstatn chladnj poas, kter se v esku udr i pes...

HM chyst zmny v msnm vhledu, chce zkvalitnit pedpov

Nová mobilní aplikace HMÚ
31. bezna 2021

esk hydrometeorologick stav (HM) chyst zmny ve svch pedpovdch poas. Msto ptku bude...

tvrtina stanic v esku hls rekordy, lid i pes opaten zaplnili parky

aktualizovno  30. bezna 2021

Vce ne tvrtina meteorologickch stanic v esku mcch alespo ticet let v ter namila...

Nejdv teplo jako v kvtnu, pak prudk ochlazen. O Velikonocch me snit

29. bezna 2021

Dny ped Velikonocemi budou v esku ve znamen vraznch teplotnch vkyv. Od ter do tvrtka ns...

V ptm tdnu teploty stoupnou a na 18 stup, pot se opt ochlad

27. bezna 2021

Duben bude teplotn prmrn, vyplv to z vhledu poas na nadchzejc tyi tdny, kter vydal...

Do eska dorazilo jaro, do Velikonoc bude teplo a sluneno

25. bezna 2021

Konec tdne bude v esk republice ve znamen jara. O vkendu se na horch sice dokme i snhovch...

Po mrazivm vkendu pijde oteplen. Koncem tdne bude a 15 stup

22. bezna 2021

Akoliv vkendov teploty pchod jara nenaznaovaly, v novm tdnu se dokme oteplen. Piliv...

erstv snh dl pote idim, silnii varuj ped patnou dohlednost

aktualizovno  19. bezna 2021

V noci na ptek na vtin zem eska snilo, nkter silnice jsou tak sjzdn jen se zvenou...

Msto jara snh a v noci a minus 10. Otepl se pozvolna pt tden

18. bezna 2021

Do konce tdne bude v esku pevn oblano, na vtin zem se snhovmi pehkami a teplotami...

Jet jeden zchvv zimy. Na horch ekaj a 25 centimetr novho snhu

aktualizovno  15. bezna 2021

echm se tsn ped jarn rovnodennost jet pipomene zima. Meteorologov tento tden oekvaj...

Siln vtr ve stednch echch povalil stromy a zpsobil vpadky proudu

aktualizovno  14. bezna 2021

Sobotn siln vtr ve stednch echch zamstnal nejen hasie, ale i energetiky. Hasii vyjdli...

V ptch tech tdnech se postupn otepl. V noci vak me jet mrznout

aktualizovno  13. bezna 2021

Z nsledujcch ty tdn bude v esku nejchladnji ten pt, prmrn denn teploty se maj...

Klaus zasel siln vtr, v nrazech doshne rychlosti a 70 km v hodin

aktualizovno  12. bezna 2021

V sti esk republiky bude v sobotu od rna do osm hodiny veern platit vstraha ped silnm...

Od tvrtka zashne esko siln vtr. Po vkendu doraz i snh

11. bezna 2021

Od tvrtka do konce tdne oekvaj meteorologov pevn oblano a zataeno, pid se tak siln...

Praha jako na dlani pm penos