tvrtek 29. jna 2020, svtek m Silvie
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • tvrtek 29. jna 2020 Silvie

Pedpov poas pro eskou republiku

Teploty tento tden pekro 20 stup, ve stedu se ale pidaj pehky

Lesopark ije! Klid mezi stromy si  uívají romantici i sportovci, je tu také...
1. ervna 2020

Nov tden podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu (HM) zane slunenm poasm....

Nedln d隝 nejvc zashne vchodn cp eska, ek se rozvodnn Ole

Dé v Jihlav.
30. kvtna 2020

Vkendov ochlazen podle meteorolog v nedli dopln d隝 na celm zem eska. Nejvce by mlo...

Teploty po vkendu porostou a k 27 stupm, srkov bude erven prmrn

ilustraní snímek
29. kvtna 2020

Teploty ani srky bhem ervna zejm nevybo z dlouhodobho prmru v tomto obdob roku. V...

Na vkend se ochlad, v nedli me pret po celm esku

Silná bouka provázená pívalovým detm v Praze (6. ervna 2019)
28. kvtna 2020

Chladnj a detivj poas potrv do konce tdne. V sobotu zapr jen ojedinle, bude ale...

V tdnu bude pret jen mlo, teploty vtinou zstanou pod 20 stupni

Ilustraní foto
25. kvtna 2020

Vyprahlou pdu v esku zashl bhem vkendu vytouen d隝, na jednotlivch mstech republiky...

Teploty zpotku pod 20 stupni, srkov bude pt msc prmrn

Stádo bude na pastv pobývat bez pestávky a do konce srpna. Plemeno je velice...
22. kvtna 2020

Zatkem obdob od 25. kvtna do 21. ervna teploty vtinou nepeshnou 20 stup Celsia, pot se...

Tepl poas vydr v esku do soboty, pak pijde d隝 a ochlad se

Ilustraní snímek
21. kvtna 2020

Tepl jarn poas s teplotami pesahujcmi v maximech 20 stup Celsia vydr v esku a do...

Tden bude tepl a slunen, d隝 pijde nejdve o vkendu

ilustraní snímek
18. kvtna 2020

Tepl a slunen poas, kter panovalo o vkendu, vydr i do novho tdne. A do ptku budou...

Jet do ptku s detm, o vkendu ale u bude sluneno a a 21 stup

14. kvtna 2020

D隝 a obasn pehky, kter v poslednch dnech zalily vyschlou pdu, vydr v esku do ptku. Na...

Hebeny Krkono pokrylo patnct centimetr snhu, Snku ptadvacet

12. kvtna 2020

Na hebenech Krkono napadlo v noci na ter piblin 15 centimetr snhu. S pchodem studen...

Ochladilo se a o 20 stup, hasii kvli boukm mli stovky vjezd

aktualizovno  12. kvtna 2020

Vtr s detm se v pondl odpoledne a veer prohnal republikou. Spolu s nm pila i vrazn...

Vtr s detm se prohn republikou, na Liberecku odnesl nemocnin stan

aktualizovno  11. kvtna 2020

Varovn meteorolog se naplnila, do eska se v pondl odpoledne pihnal siln vtr s detm. Na...

Prudce se ochlazuje. Pijde siln vtr s boukami, me i snit

aktualizovno  11. kvtna 2020

Vysok teploty z poslednch dn v pondl vrazn spadnou. Podle meteorolog bude tento tden...

Ledov mui pinesou na horch snh, v pondl zashne esko siln vtr

10. kvtna 2020

Lidov pranostika se letos zejm napln. Vtinu eska v pondl odpoledne zashne siln vtr,...

Po letnm vkendu se ochlad o 15 stup. Pijdou lijky, na horch nasn

7. kvtna 2020

V druh polovin tdne se otepl a ubude oblanosti. O vkendu budou panovat skoro letn poas s...

V noci udeily mrazy. Na umav klesla teplota k minus deseti

6. kvtna 2020

Teploty v noci na stedu klesly velmi nzko, na nkterch mstech i hluboko pod bod mrazu....

V noci bude mrznout. V echch me mrz ohrozit rodu

5. kvtna 2020

V noci a rno bude mrznout v nkterch stech eska. Meteorologov varuj, e mrz me pokodit...

Bhem tdne me v noci mrznout, o vkendu se otepl a na 25 stup

4. kvtna 2020

esko v nadchzejcm tdnu zaije vrazn vkyvy poas. Prvn dny budou ve znamen obasnho...

Vyschl esko se dok dalho det, bhem vkendu bude a 18 stup

30. dubna 2020

Vtinu eska ve stedu zchladil vydatn d隝. anci na zalit bude mt vyschl pda i vdalch...

Do eska pijde d隝 i bouky, koncem tdne by se mlo zase oteplit

27. dubna 2020

Tento tden me v esku pret na vtin zem, ojedinle se vyskytnou i bouky. Nejteplejm dnem...

Praha jako na dlani pm penos