Pedpov poas pro eskou republiku

Leton kvten byl v praskm Klementinu nejchladnj od roku 1991

Ilustraní snímek
5. ervna 2019

Leton kvten byl podle men v praskm Klementinu nejchladnj od roku 1991. Prmrn teplota...

Tropick tictky vydr i v dalch dnech, ve tvrtek pijdou siln bouky

ilustraní snímek
3. ervna 2019

Lto do eska dorazilo s plnou razanc. Meteorologov oekvaj i tento tden slunen poas, kdy...

Non mrz v obci na Sokolovsku splil rac brambory, hroz i v ervnu

Mráz poniil v indelové úrodu brambor.
31. kvtna 2019

Ledov mui se opt pipomnli Krunm horm. Koncem kvtna je oekval pozorovatel poas ze...

V zvru tdne se otepl, v nedli se teploty vyplhaj a na 28 stup

Ilustraní snímek
30. kvtna 2019

Zatmco ve stedu teploty bhem dne nevystoupily na vce ne dvanct a estnct stup Celsia, ve...

Liberecko v noci zashl extrmn d隝, hroz povodn. Pret m dl

Na Oli v eském Tín byl ve tvrtek ráno vyhláen tetí stupe povodové...
aktualizovno  28. kvtna 2019

st eska v noci na ter zashly extrmn srky. Nejintenzivnj byly v Libereckm kraji, kde...

V sti eska hroz kvli vydatnm dem povodn, hls meteorologov

Rozvodnná eka Beva v obci Ústí (22. kvtna 2019)
27. kvtna 2019

Do eska pijdou v noci na ter a bhem terka vydatn srky, kter mohou zvedat hladiny ek. Na...

Po teplm vkendu se znovu ochlad a sprchne, dvactky se vrt o vkendu

Prahu zasáhl silný dé. (20. kvtna 2019)
27. kvtna 2019

Po slunnm a teplm vkendu doraz do ech znovu d隝 a ek ns chladnj cel prvn polovina...

Pt tden bude poas jako na houpace: v pondl 26 stup, ve stedu 16

Ilustraní snímek
25. kvtna 2019

V nsledujc tyech tdnech zanou teploty pozvolna stoupat. Budou se vak pohybovat na prmru...

U i Koi hrdek stoj na pasece, sucho rychle mn krajinu

24. kvtna 2019

Dlouhodob sucho zaalo pekreslovat krajinu. V remzkch umraj stromy, aleje podl silnic bojuj...

V Ronov museli zavt kolu, te u velk voda na Valasku opad

23. kvtna 2019

ada mst na Valasku se vzpamatovv ze stedench pval vody. V Ronov pod Radhotm dokonce...

Po rozvodnn Oli v Karvin jel kajak, mjely jej kusy strom

23. kvtna 2019

Mezi uivateli Facebooku vzbudilo ohlas video, kter zachytilo kajake, jen se kolem poledne...

Ve tvrtek jet zapr, vkend bude slunen s teplotami pes dvacet stup

23. kvtna 2019

Ve tvrtek podle meteorolog na mnoha mstech jet zapr, postupn vak bude oblanosti ubvat....

D隝 ustv, hladiny ek postupn klesaj. Nehroz u dn velk problmy

aktualizovno  23. kvtna 2019

Po vydatnch detch stouply hladiny vodnch tok, na tech destkch mst byly rno povodov...

esko zailo nejstudenj nstup kvtna od zatku tiscilet

23. kvtna 2019

Zatmco minul rok zatek kvtna lkal ke koupn, letos vldly kabty. V celorepublikovm prmru...

Siln d隝 na Jablunkovsku vyhnal lidi z postel, zachraovali zvata

aktualizovno  22. kvtna 2019

Proudy vody valc se po svazch, zatopen sklepy i hnj splchnut na fotbalov hit. Extrmn...

Siln vtr zastavil lanovku na Snku, nejezd v obou secch

22. kvtna 2019

Lanovka na Snku se ve stedu kvli silnmu vtru nerozjela. Na Snce rno prelo a vtr...

Povodn ohrouj Vsetnsko a Liberecko, kde je tet povodov stupe

aktualizovno  23. kvtna 2019

Hladiny ek v esku stoupaj od stedenho rna na severu a severovchod ech i na Morav. Ve...

Nmecko trp lijky a zplavy. V Dolnm Sasku spadla stecha nemocnice

21. kvtna 2019

Lijky zpsoben tlakovou n Axel vyvolaly v Nmecku zplavy. Pod vodou se ocitly ulice v...

esku hroz povodn. Nkter kraje zashne vydatn d隝

21. kvtna 2019

esku hroz povodn. Nkter kraje zashne velmi vytrval d隝. esk hydrometeorologick stav...

Tento tden propr, pijdou i bouky. Teplomr uke kolem dvaceti

20. kvtna 2019

Ponaje pondlkem doraz nad vtinu eska od vchodu srky, podle meteorolog se zdr cel...

VideoPlayer.data("", {});

Praha jako na dlani pm penos

Najdete na iDNES.cz