Nedle 5. dubna 2020, svtek m Miroslava
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Nedle 5. dubna 2020 Miroslava

Pedpov poas pro eskou republiku

Lto bylo nejteplej od roku 1961, esko zailo vce ne 30 tropickch dn

Svítání nad Praským hradem o horkém dni 26. ervna 2019
aktualizovno  9. z 2019

Leton lto v esku bylo s prmrnou teplotou 19,5 stupn nejteplej od zatku sledovn v roce...

Propren pondl zvedne hladiny tok, na Vsetnsku hroz i povodn

Pes umpersko se pehnala silná bouka. Nejsloitjí situaci hasii eili v...
aktualizovno  9. z 2019

Meteorologov vydali varovn ped povodnmi pro Velk Karlovice na Vsetnsku. Po 7. hodin rann...

Na severovchod eska m v noci hodn pret, men eky se mou rozvodnit

Bouky a pívalový dé zatopily ásti obce títy na umpersku. (1. záí 2019)
8. z 2019

Na severovchod esk republiky m v noci na pondl msty vydatn pret a vzhledem k pedchozmu...

Z pokrauje teplem a zapr, dal ti tdny sklouznou do prmru

Msíc íjen se nesl i v duchu sklízení vína. Podle vina bylo letos ideální...
7. z 2019

Po mrnm ochlazen me bt pt tden msty opt a 24 stup, bude vak vce pret. Jinak...

Lto bylo nejteplej od roku 1775, kdy Klementinum sleduje poas

Vyprahlá krajina v okolí severoeských Dan (23. ervence 2019)
6. z 2019

Leton lto v praskm Klementinu bylo nejteplej v historii stanice. Ta poas sleduje...

Tepl zatek z vystd d隝, teploty spadnou pod 20 stup

Lidé se utíkají ped detm v Praze na Andlu. (6. ervna 2019)
5. z 2019

Po teplejm zatku prvnho kolnho tdne pijde ve tvrtek do eska studen fronta, kter sraz...

Prvn koln den bude provzet trval d隝. Bhem tdne se ochlad

Ilustraní snímek
2. z 2019

Po poslednm tropickm przdninovm tdnu pin prvn koln den na vtinu republiky d隝, msty...

Bouky zamstnvaj hasie, ve stednch echch mli pes edest vjezd

Po odpolední bouce mli stedoetí hasii napilno. Nejastji vyjídjí k...
aktualizovno  1. z 2019

Bouky a pvalov det v nedli vrazn pidlaly prci hasim. Ve Stedoeskm kraji zasahovali...

Po boukch na severovchod i podn zapr, hls meteorologov

1. z 2019

Bouky, kter se mohou v nedli objevit tm v cel republice, mohou pejt na severovchod zem...

Od pondl se zchladme, teploty spadnou o vce ne 10 stup Celsia

31. srpna 2019

Meteorologov pedpovdaj v z nadprmrn vysok teploty, pesto se ochlad. Skok ns ek u...

Meteorologov varuj ped vedrem, zvr przdnin doprovod i bouky

aktualizovno  31. srpna 2019

Posledn przdninov vkend bude hork a s pvalovmi deti. esk hydrometeorologick stav...

Na tech mstech eska bylo pes 33 stup, Bojkovice hls rekordnch 33,5

aktualizovno  30. srpna 2019

Na esti mstech v R teplota ve tvrtek pekonala nebo vyrovnala dosavadn rekord. Nejtepleji bylo...

Zbytek przdnin bude tepl, studen fronta pijde spolu se zatkem koly

29. srpna 2019

V prbhu poslednch przdninovch dn bude poas tropick. Nejtepleji bude ve tvrtek a v nedli,...

Meteorologov oekvaj na jihu a vchod eska dal siln bouky

28. srpna 2019

Meteorologov varuj ped silnmi boukami, kter maj ve tvrtek zashnout celou Moravu, Slezsko a...

Bouky se peenou pes esko i v ter, mohou je doprovzet i kroupy

27. srpna 2019

esk hydrometeorologick ad prodlouil vstrahu ped boukami. esko zashnou tak v ter...

Bouky se prohnaly eskem. Zashly hlavn jin Moravu a vchodn echy

27. srpna 2019

Bouky s pvalovm detm zamstnaly v pondl odpoledne a veer hasie ve Zlnskm, Jihomoravskm...

Przdniny se rozlou tropickm poasm, dusno jen obas peru bouky

26. srpna 2019

Posledn przdninov tden pokrauje tepl poas s vysokmi teplotami. Budou se pohybovat kolem...

esko zashnou o vkendu bouky a pvalov det, varuj meteorologov

23. srpna 2019

Od sobotnho odpoledne se v esku mohou lokln objevit siln bouky provzen pvalovm detm,...

Lto jet nekon, o vkendu se do eska vrt tropick tictky

22. srpna 2019

esko si v zvru przdnin uije jet tropickch teplot. Podle pedpovdi bude o vkendu a 32...

Na vtin zem odpoledne vydatn zapr, na Morav hroz bouky a kroupy

20. srpna 2019

Vtinu zem eska zashne odpoledne a v noci na stedu vydatn d隝, msty me napret a 50...

Praha jako na dlani pm penos

Najdete na iDNES.cz