tvrtek 17. ervna 2021, svtek m Adolf
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • tvrtek 17. ervna 2021 Adolf

Pedpov poas pro eskou republiku

esko se probudilo do chladnho rna, na umav namili minus 18 stup

Mrazivé ráno v Jihlav (26.9.2018)
9. dubna 2021

esko se v ptek probudilo do mrazivho rna, teplomry na vtin mst ukazovaly od minus jednoho...

O vkendu bude a 20 stup, pt tden se prudce ochlad a me i snit

Krásné jarní poasí vylákalo cyklisty, bruslae i kolobkáe na projíku v...
8. dubna 2021

Povelikonon tden pinesl aprlov poas, kter bude pokraovat i v nsledujcch dnech. tvrtek...

Nor se chtl vyhnout karantn cestou pes hory. Zachraoval ho pastevec

Norské Lofoty
6. dubna 2021

Povinn desetidenn karantn se chtl vyhnout mu, kter se o vkendu pokouel dostat pes...

Duben bude letos chladnj. V ptch dnech zstanou teploty pod 10 stupni

ilustraní snímek
5. dubna 2021

Zbytek dubna a zatek kvtna bude podle meteorolog chladnj a detivj, ne bv v tto sti...

esko zashne siln vtr a snen, hroz nled, varuj meteorologov

aktualizovno  4. dubna 2021

V pondl bude na vtin zem esk republiky vt siln vtr, kter bude na horch dosahovat...

Nled hroz tm v celm esku, dl plat vstraha ped snenm

ilustraní snímek
3. dubna 2021

Meteorologov rozili vstrahu ped nledm hrozcm od 21. do nedln 8. hodiny rann o dal...

Do eska se v sobotu vrt snen, msty hroz i nled

Sucho rozhodn nehrozí, vody a snhu je vude dost.
aktualizovno  2. dubna 2021

Meteorologov v sobotu v tm celm esku ekaj siln snen. Vstraha plat od 3. hodiny rann...

Teplotn rekordy padly na 107 ze 157 stanic. Nejvy byl 26,5 stupn

Teplé poasí s teplotami kolem 27 stup Celsia vylákalo v poslední beznový...
1. dubna 2021

Teploty v esku ve tvrtek msty vystoupaly nad letnch 25 stup, teplotn rekordy padly na 107 ze...

Letn teploty kon. V ptek se prudce ochlad, Velikonoce propr

1. dubna 2021

A letn teploty vystd v ptek podstatn chladnj poas, kter se v esku udr i pes...

HM chyst zmny v msnm vhledu, chce zkvalitnit pedpov

31. bezna 2021

esk hydrometeorologick stav (HM) chyst zmny ve svch pedpovdch poas. Msto ptku bude...

tvrtina stanic v esku hls rekordy, lid i pes opaten zaplnili parky

aktualizovno  30. bezna 2021

Vce ne tvrtina meteorologickch stanic v esku mcch alespo ticet let v ter namila...

Nejdv teplo jako v kvtnu, pak prudk ochlazen. O Velikonocch me snit

29. bezna 2021

Dny ped Velikonocemi budou v esku ve znamen vraznch teplotnch vkyv. Od ter do tvrtka ns...

V ptm tdnu teploty stoupnou a na 18 stup, pot se opt ochlad

27. bezna 2021

Duben bude teplotn prmrn, vyplv to z vhledu poas na nadchzejc tyi tdny, kter vydal...

Do eska dorazilo jaro, do Velikonoc bude teplo a sluneno

25. bezna 2021

Konec tdne bude v esk republice ve znamen jara. O vkendu se na horch sice dokme i snhovch...

Po mrazivm vkendu pijde oteplen. Koncem tdne bude a 15 stup

22. bezna 2021

Akoliv vkendov teploty pchod jara nenaznaovaly, v novm tdnu se dokme oteplen. Piliv...

erstv snh dl pote idim, silnii varuj ped patnou dohlednost

aktualizovno  19. bezna 2021

V noci na ptek na vtin zem eska snilo, nkter silnice jsou tak sjzdn jen se zvenou...

Msto jara snh a v noci a minus 10. Otepl se pozvolna pt tden

18. bezna 2021

Do konce tdne bude v esku pevn oblano, na vtin zem se snhovmi pehkami a teplotami...

Jet jeden zchvv zimy. Na horch ekaj a 25 centimetr novho snhu

aktualizovno  15. bezna 2021

echm se tsn ped jarn rovnodennost jet pipomene zima. Meteorologov tento tden oekvaj...

Siln vtr ve stednch echch povalil stromy a zpsobil vpadky proudu

aktualizovno  14. bezna 2021

Sobotn siln vtr ve stednch echch zamstnal nejen hasie, ale i energetiky. Hasii vyjdli...

V ptch tech tdnech se postupn otepl. V noci vak me jet mrznout

aktualizovno  13. bezna 2021

Z nsledujcch ty tdn bude v esku nejchladnji ten pt, prmrn denn teploty se maj...

Praha jako na dlani pm penos