Pondl 18. ledna 2021, svtek m Vladislav
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Pondl 18. ledna 2021 Vladislav

Pedpov poas pro eskou republiku

Pes den a dvacet stup. Teplo bude do konce tdne, od pondl se ochlad

Ilustraní snímek
22. jna 2020

tvrtek bude nejteplejm dnem tdne. Teploty budou plhat k dvaceti stupm. Ive zbytku tdne...

Vrt se tepl dny, bude a 20 stup. Oekvaj se tak mlhy a inverze

Ilustraní snímek
19. jna 2020

Po chladnjm obdob ns od ter na nkterch mstech ek oteplen. Ve tvrtek bude a 20...

Do konce msce bude nejv 12 stup. Po Duikch se ochlad

Blíí se Duiky. Lidé pi Památce zesnulých zavzpomínají na své blízké.
17. jna 2020

V ptch dvou tdnech budou nejvy denn teploty kolem 12 stup Celsia. Do plky listopadu se...

Hladiny ek pomalu klesaj, Morava a vchodn echy hls nkolik vstrah

eka Morava se vylila do les a to daleko od beh. Zaplavila cyklostezku.
aktualizovno  17. jna 2020

V Jihomoravskm kraji platily v sobotu rno 2. povodov stupn u jen na tech mstech. Na ece...

Ve zbytku tdne bude d隝 ustvat, vkend pinese oblanost a na horch snh

Ilustraní foto
15. jna 2020

Siln steden det na ad mst rozvodnily eky a na 3. stupe povodov aktivity. Ve tvrtek...

Horn toky rozvodnnch ek klesaj, zvyuj se vak hladiny dolnch tok

Rozlití vodních tok v Dolním Beneov, Polanky nad Odrou, Veovic a Hranic...
aktualizovno  15. jna 2020

Sledujeme online Hladiny hornch tok, kter na Morav, ve Slezsku a vchodnch echch ve stedu rozvodnil vydatn...

Vchodem republiky jde velk voda, hasii zachraovali majetek i lidi

Vydatný dé zamstnal hasie na vtin území eska, vetn Olomoucka. (14....
aktualizovno  14. jna 2020

Sledujeme online Celodenn d隝 rozvodnil eky na vchod a severu eska. Na destkch mst doshly nejvyho,...

Po vraznm ochlazen napadl snh, doasn uzavel ervenohorsk sedlo

Na Jesenicku od pondlní plnoci vydatn sní. (12.10.2020)
aktualizovno  12. jna 2020

ervenohorsk sedlo, hlavn tah mezi umperkem a Jesenkem, v pondl pokryl prvn snh. Kvli...

Tden bude ve znamen det, podprmrnch teplot a prvnho snhu

12. jna 2020

Zanajc tden bude chladn a detiv. Od pondl bude pret na Morav a ve Slezsku, od ter se...

A do soboty teploty kolem dvactky. Pak se prudce ochlad a pid se d隝

8. jna 2020

Jet do soboty si v esku budeme moci uvat pjemnch teplot kolem dvaceti stup. V nedli se...

Tento tden ns ek normln jnov poas, srky vtinou jen mrn

5. jna 2020

Poas tento tden pinese do eska v kadm dni obasn d隝 nebo pehky. Srky pokryj tetinu...

Vchod eska trpil siln vtr, bez proudu zstv 400 odbrnch mst

aktualizovno  4. jna 2020

Vchodn polovinu eska do nedlnho rna trpil siln vtr. Bez proudu byly kvli strenm drtm...

Hasii maj kvli silnmu vtru stovky vjezd, bez proudu bylo 13 tisc mst

aktualizovno  3. jna 2020

Vchodn polovinu eska v sobotu zashl siln vtr, na 13 000 odbrnch mstech peruil dodvky...

S jnem pichz klasick podzim, mrn tepleji bude v polovin msce

3. jna 2020

Leton jen teplotn vtinou nevybo z prmru. Mohou se vak objevit i dny teplej, ne bv...

st republiky zashne siln vtr, vstraha plat od soboty do nedle rno

aktualizovno  2. jna 2020

Meteorologov varuj ped silnm vtrem ve vchodn polovin esk republiky. Nrazy vtru mohou...

Zataen obloha a d隝 se nevyhnou ani vkendu, v sobotu bude a 24 stup

1. jna 2020

Zatek msce bude ve znamen de a zataen oblohy, meteorologov upozoruj i na rann mlhy....

Lto svatho Vclava se nekon. Tden propr, teploty nepekro 20 stup

aktualizovno  28. z 2020

Msto babho lta ek esko spe detiv poas. Zatek tdne bude provzen detm a pehkami,...

esko ek detiv vkend. Pak se krtce mrn otepl, ale pret bude dl

26. z 2020

Prodlouen vkend bude pevn detiv, na umav by ve vych polohch mohlo i snit, oznmili...

Vtinu eska zashnou vydatn det, napr a 60 litr na metr tveren

25. z 2020

V ptek a sobotu zashnou vtinu eska lijky, spadne a 60 milimetr srek, tedy 60 litr na...

Zan topn sezna. Po chladnm vkendu teplrny zanou topit

24. z 2020

esk teplrny jsou od nsledujcho vkendu pipraveny k zahjen vytpn domcnost. Dvodem je...

Praha jako na dlani pm penos