Steda 30. z 2020, svtek m Jeronm, Rchel
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Steda 30. z 2020 Jeronm, Rchel

Pedpov poas pro eskou republiku

Nad eskem se enou bouky s intenzivnm detm. Zvedne hladiny ek

Ilustraní snímek
aktualizovno  6. ervna 2020

Meteorologov varuj ped boukami s intenzivnmi srkami a nrazy vtru. Do noci hroz od...

V ervnu se tropickho lta nedokme. Teploty i srky zstanou prmrn

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále eká na ochranu, ke které se...
5. ervna 2020

Podle meteorolog ns dn tropick lto v ervnu ani zatkem ervence neek. Bhem ptch...

Teploty ped vkendem spadnou ke dvactce, zathne se a pid se d隝

Detivé poasí v Praze. (20. kvtna 2019)
aktualizovno  4. ervna 2020

Po teplm a slunenm startu tdne se ped vkendem zathne a ochlad. Jet dnes me bt na...

Teploty tento tden pekro 20 stup, ve stedu se ale pidaj pehky

Lesopark ije! Klid mezi stromy si  uívají romantici i sportovci, je tu také...
1. ervna 2020

Nov tden podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu (HM) zane slunenm poasm....

Nedln d隝 nejvc zashne vchodn cp eska, ek se rozvodnn Ole

Dé v Jihlav.
30. kvtna 2020

Vkendov ochlazen podle meteorolog v nedli dopln d隝 na celm zem eska. Nejvce by mlo...

Teploty po vkendu porostou a k 27 stupm, srkov bude erven prmrn

ilustraní snímek
29. kvtna 2020

Teploty ani srky bhem ervna zejm nevybo z dlouhodobho prmru v tomto obdob roku. V...

Na vkend se ochlad, v nedli me pret po celm esku

Silná bouka provázená pívalovým detm v Praze (6. ervna 2019)
28. kvtna 2020

Chladnj a detivj poas potrv do konce tdne. V sobotu zapr jen ojedinle, bude ale...

V tdnu bude pret jen mlo, teploty vtinou zstanou pod 20 stupni

Ilustraní foto
25. kvtna 2020

Vyprahlou pdu v esku zashl bhem vkendu vytouen d隝, na jednotlivch mstech republiky...

Teploty zpotku pod 20 stupni, srkov bude pt msc prmrn

22. kvtna 2020

Zatkem obdob od 25. kvtna do 21. ervna teploty vtinou nepeshnou 20 stup Celsia, pot se...

Tepl poas vydr v esku do soboty, pak pijde d隝 a ochlad se

21. kvtna 2020

Tepl jarn poas s teplotami pesahujcmi v maximech 20 stup Celsia vydr v esku a do...

Tden bude tepl a slunen, d隝 pijde nejdve o vkendu

18. kvtna 2020

Tepl a slunen poas, kter panovalo o vkendu, vydr i do novho tdne. A do ptku budou...

Jet do ptku s detm, o vkendu ale u bude sluneno a a 21 stup

14. kvtna 2020

D隝 a obasn pehky, kter v poslednch dnech zalily vyschlou pdu, vydr v esku do ptku. Na...

Hebeny Krkono pokrylo patnct centimetr snhu, Snku ptadvacet

12. kvtna 2020

Na hebenech Krkono napadlo v noci na ter piblin 15 centimetr snhu. S pchodem studen...

Ochladilo se a o 20 stup, hasii kvli boukm mli stovky vjezd

aktualizovno  12. kvtna 2020

Vtr s detm se v pondl odpoledne a veer prohnal republikou. Spolu s nm pila i vrazn...

Vtr s detm se prohn republikou, na Liberecku odnesl nemocnin stan

aktualizovno  11. kvtna 2020

Varovn meteorolog se naplnila, do eska se v pondl odpoledne pihnal siln vtr s detm. Na...

Prudce se ochlazuje. Pijde siln vtr s boukami, me i snit

aktualizovno  11. kvtna 2020

Vysok teploty z poslednch dn v pondl vrazn spadnou. Podle meteorolog bude tento tden...

Ledov mui pinesou na horch snh, v pondl zashne esko siln vtr

10. kvtna 2020

Lidov pranostika se letos zejm napln. Vtinu eska v pondl odpoledne zashne siln vtr,...

Po letnm vkendu se ochlad o 15 stup. Pijdou lijky, na horch nasn

7. kvtna 2020

V druh polovin tdne se otepl a ubude oblanosti. O vkendu budou panovat skoro letn poas s...

V noci udeily mrazy. Na umav klesla teplota k minus deseti

6. kvtna 2020

Teploty v noci na stedu klesly velmi nzko, na nkterch mstech i hluboko pod bod mrazu....

V noci bude mrznout. V echch me mrz ohrozit rodu

5. kvtna 2020

V noci a rno bude mrznout v nkterch stech eska. Meteorologov varuj, e mrz me pokodit...

Praha jako na dlani pm penos