Sobota 16. jna 2021, svtek m Havel
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Sobota 16. jna 2021 Havel

Pedpov poas pro eskou republiku

Nad 34 stup bude u v ptek, v celm esku hroz vznik por

Jeden z nejteplejích dn roku. Z výkopu v centru Brna vykoukl dlník a hltav...
17. ervna 2021  12:22,  aktualizovno  18:49

Meteorologov varuj ped vysokmi teplotami, od ptku do ter zrove hroz nebezpe vzniku...

Tropick teploty jet nkolik dn vydr, v sobotu bude a 35 stup

Mapa oekávaných maximálních teplot v pátek 18. ervna 2021
17. ervna 2021  6:53

Tropick dny jet chvli vydr. Teplomr bude a do pondl ukazovat pes ticet stup, od ter...

Do eska tento tden doraz tropick teploty, v ptek bude a 34 stup

Teplotní mapa republiky v pedpovdi meteorolog na stedu 16. ervna odpoledne.
14. ervna 2021  6:29

Slunce a tropick teploty, takov je vyhldka poas pro tento tden. Od ter budou teplomry...

Odpoledne a veer hroz siln bouky, msty s vydatnmi srkami

Výstraha HMÚ (10. ervna 2021)
10. ervna 2021  10:52

echy dnes odpoledne zashnou msty bouky s vydatnm detm, kter me ojedinle i rozvodnit...

Konec tdne pinese oblanost i bouky, pt tden zanou tropy

Chlapec skáe do eky Berounky v Horních Mokropsech. (1. srpna 2020)
10. ervna 2021  6:26

Konec pracovnho tdne se ponese ve znamen oblan oblohy a ojedinlch pehnk, msty se stle...

V nejblich tdnech budou teploty nad dvactkou, koncem ervna se ochlad

ilustraní snímek
7. ervna 2021  18:21

V ptch tdnech se podle meteorolog bude v esku nepatrn ochlazovat. Tento tden a na zatku...

Teplo v esku vydr, v prbhu tdne vak pibude mrak i det

ilustraní snímek
7. ervna 2021  6:38

Na zatku tdne se v porovnn s uplynulm vkendem mrn otepl, vy teploty se udr po cel...

Bouky se vyprely, velk kody nejsou. I te ped nimi ale plat vstraha

Výstraha meteorolog ped boukami vydaná v nedli 6. ervna dopoledne
6. ervna 2021  11:33

Varovn ped silnmi boukami se sice naplnilo, niiv kroupy s vichrem ale tentokrt nepily....

Nmeckem se pehnaly bouky, dal hroz. Dt vn zranil der blesku

5. ervna 2021  19:37

Nmeck ady vydaly opt vstrahu ped silnmi boukami v zpadn sti zem. Stalo se tak pot,...

Pes esko pechzej siln bouky. Pinej pvaly det i krupobit

5. ervna 2021  12:40,  aktualizovno  19:11

eskem prochz bouliv poas. Prvn bouky se kolem poledne objevily nad umavou, Krunmi...

Vt st eska v sobotu zashnou siln bouky, pidaj se i kroupy

4. ervna 2021  11:07

V sobotu odpoledne se ve vt sti eska budou msty tvoit bouky s intenzivnm detm, ppadn...

Do ptku jasno a a 27 stup, o vkendu se obloha zathne a zapr

3. ervna 2021  6:50

Letn teploty oekvejme i v nsledujcch dnech. Ptek bude nejteplejm dnem tohoto tdne, bude...

OBRAZEM: Ndhern planeta Zem. Podvejte se na dechberouc rozmary poas

1. ervna 2021

Poas tvo nedlnou soust naeho ivota. Vydejte se s nmi do rznch zkout svta a objevte...

Tropy erven nepinese, teploty budou prmrn kolem dvaceti a zapr

31. kvtna 2021  19:55

Pes postupn oteplovn tento tden meteorologov neekaj pokraovn trendu i po nm. V plce...

S ervnem pijde konen teplo. Bude a 27 stup, d隝 jen ojedinle

31. kvtna 2021  7:07

Po chladnm kvtnu pichz konen letn poas. erven pinese sten slunenou oblohu a...

Konec tdne propr, po vkendu se meme tit na letn teploty

27. kvtna 2021  7:05

Konec tdne se ponese ve znamen chladnho poas a deovch pehnk. O vkendu bychom mli...

Zpad ech zashne siln vtr, hroz kody na domech i problmy v doprav

25. kvtna 2021

Zpad ech zashne v ter odpoledne a veer siln vtr. V nrazech me mt rychlost pes 65...

Pondl prosvt slunce, pak ho skryj mraky. Bude kolem 15 stup a zapr

24. kvtna 2021  6:58

Prvn den novho tdne pinese na st zem sluneno a letn teploty pesahujc 20 C. V echch...

Pehky budou vldnout a do ptku, vkend m pinst slunenj poas

20. kvtna 2021  6:59

Ve tvrtek maj lid podle meteorolog potat s pehkami na vtin zem, ojedinle tak...

Chladno a detivo bude v esku a do zatku ervna. Otepl se jen pozvolna

17. kvtna 2021  18:40

V tomto tdnu se budou teploty pes den pohybovat kolem 15 stup, pak by se mlo zat postupn...

Praha jako na dlani pm penos