Steda 29. bezna 2023, svtek m Tana
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Steda 29. bezna 2023 Tana

Pedpov poas pro eskou republiku

Evropa se zahv rychleji ne jin sti svta, tvrd nov vdeck studie

16. ervence 2022  11:06

Zpadoevropan zavaj v poslednch letech poetnj vlny veder, ne je pro oblast obvykl....

Cel zem eska zashly siln bouky, kroupy mly a dva centimetry

14. ervence 2022  11:55,  aktualizovno  22:58

Ve tvrtek odpoledne se eskou republikou prohnaly siln boue, kter postupovaly od severozpadu...

O vkendu se teploty udr tsn nad dvaceti stupni, pak vystel nad ticet

14. ervence 2022  6:35

Ve tvrtek meme oekvat msty pehky a ojedinle bouky. Zmna teploty pak pijde v ptek s...

Lanhotsk torndo bylo nejsilnj z letonch t v R, dostalo znaku F1+

13. ervence 2022  12:02

Meteorologov dokonili ternn hodnocen tornda, kter v polovin ervna zashlo jihomoravsk...

Po chladnjm poas nastanou tropy. V druh polovin tdne pijdou tictky

11. ervence 2022  6:29,  aktualizovno  6:42

Zvr minulho tdne byl teplotn siln podnormln, v tomto tdnu vak poas ve vynahrad....

Konec tdne bude oblan s teplotami kolem 23 stup. Siln bouky u nehroz

7. ervence 2022  6:49

Druhou polovinu tdne provz oblanost hlavn v echch a tak detiv poas. Bouky se ale budou...

V esku opt hroz siln bouky. Na jihu ech se mohou rozvodnit men toky

4. ervence 2022  11:55

Od pondlnho odpoledne a do ternho rna hroz na jihu ech, Vysoin, sti vchodnch ech a...

Zatek tdne pinese tropick tictky, ve druh polovin se vrazn ochlad

4. ervence 2022  6:40

Na potku tdne meme oekvat teploty blc se k tropick tictce. Z dvodu studen fronty...

esko se vyrovnv s nsledky supercely, dodvky energie se podailo obnovit

2. ervence 2022  9:01,  aktualizovno  15:55

esko v noci z ptku na sobotu zashl siln pvalov d隝 a msty takt pily vydatn boue...

Lid bez proudu, supercely na jin Morav. eskem se prohnaly boue

1. ervence 2022  12:07,  aktualizovno  23:47

eskem v ptek opt proly siln bouky doprovzen nrazy vtru a krupobitm. Na jin Morav se...

Na jin Morav padaly teplotn rekordy. Siln bouky u doraz i tam

30. ervna 2022  18:50

V Jihomoravskm kraji ve tvrtek padly na tyech mstech teplotn rekordy. Jin Morava bude...

Ped vkendem pijdou dal siln bouky, tropy ekejme znovu v pondl

30. ervna 2022  7:39,  aktualizovno  11:45

Velmi siln bouky v ptek postihnou vtinu eska. Podle eskho hydrometeorologickho stavu...

Rychlk u Karltejna narazil do spadl skly, provoz na trati stoj

30. ervna 2022  7:09,  aktualizovno  13:56

Mezi Karltejnem a Zadn Teban narazil rychlk do spadl skly, lokomotiva a prvn vagon...

Hladiny po nonch boukch zanaj klesat, hasii eviduj stovky vjezd

30. ervna 2022,  aktualizovno  9:31

Po nonch boukch a intenzivnm deti platil rno povodov stupe asi na destce mst ve...

Nejdv jen tak prelo a byl chvli klid. A pak smr jako p...e

29. ervna 2022  22:32

Zitek, na kter jen tak nezapomenou, maj za sebou lid v Moravskm Beroun na Olomoucku. Siln...

Kroupy niily auta i domy, zastavily vlaky. Jih ech zashla lokln povode

29. ervna 2022  12:48,  aktualizovno  23:46

Siln bouky zashly esko. Tn nad Vltavou postihla bleskov povode. eka Blanice na jihu ech...

Dal bouliv noc. Na jihu ech vtr strhl stechu, rozvodnila se Blanice

28. ervna 2022  12:47,  aktualizovno  29.6 6:41

Jin st ech zashly v ter veer ve smru od Nmecka a Rakouska opt siln bouky. Hasii na...

187,5 milimetru srek. U Strakonic se z nebe vylilo jako jindy za tyi msce

28. ervna 2022  12:07

V Katovicch na Strakonicku naprelo pi pondln veern bouce 187,5 milimetru srek, co...

Na esko udeily siln boue, padaly nkolikacentimetrov kroupy

27. ervna 2022  20:24,  aktualizovno  28.6 8:15

Siln bouky se prohnaly v pondl veer severem ech. Severozpadn od Prahy udeila takzvan...

Praha jako na dlani pm penos