Pondl 29. listopadu 2021, svtek m Zina
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Pondl 29. listopadu 2021 Zina

Pedpov poas pro eskou republiku

Na Morav stle hroz povodn. Plat druh povodov stupe

Vydatné det v polovin zvýily hladiny ek vetn Bevy, na které byl...
17. kvtna 2021  12:53,  aktualizovno  19:32

Riziko povodn se po vkendu pesunulo i na jin Moravu. Pohotovost stle plat v Moravskoslezskm...

V esku i dal tden propr. Teploty se vak pibl k dvaceti stupm

ilustraní snímek
17. kvtna 2021  6:43

V novm tdnu meteorologov oekvaj typick kvtnov poas. Bude pevldat promnliv poas...

Pda je nasycen a nezvld dal npor nov vody

Bojovský potok ve Stedoeském kraji se dnes bhem silných pehánk naplnil a...
vydno 14. kvtna 2021  19:20

Vydatn d隝 zved hladiny ek, Hvozdnice na Opavsku je na tetm stupni

Hasii v noci na tvrtek pomáhali lidem v ilheovicích na Opavsku. Voda tam...
13. kvtna 2021  12:20,  aktualizovno  21:13

Pvalov d隝 opt psob problmy v Moravskoslezskm kraji. Zashl hlavn Opavsko. Hvozdnice v...

Vydatn srky jet nekon, teploty v dalch dnech nepekro 20 stup

Ilustraní snímek
13. kvtna 2021  7:13

Vydatn d隝, kter ve stedu zashl jihozpad a severovchod ech, jet nekon. tvrten hrny...

Na Plzesku a Liberecku hroz po lijcch povodn, u Jesenku siln bouky

Meteorologové oekávají na jihozápad vydatnjí dé s úhrny kolem 40 mm, Na...
12. kvtna 2021  12:04,  aktualizovno  21:08

esk hydrometeorologick stav upesnil vstrahu ped silnmi boukami s vydatnm detm. Druh...

Tropick teploty utnou siln bouky, meteorologov varuj ped povodnmi

ilustraní foto
11. kvtna 2021  9:29,  aktualizovno  19:27

Meteorologov varuj ped silnmi boukami, udeit maj ve stedu odpoledne na severu a...

Byl to prvn leton tropick den, teplota vyrovnala rekord v Klementinu

10. kvtna 2021  18:41,  aktualizovno  18:58

Pondl 10. kvtna bylo prvnm tropickm dnem tohoto roku. Teploty na tech mstech v esku...

Tropick start tdne vystdaj ve stedu d隝 a bouky, prudce se ochlad

10. kvtna 2021  7:37,  aktualizovno  11:49

V pondl bude jet tepleji ne o vkendu. Na nkterch mstech me bt letos poprv v esku a...

Pelom vkendu a novho tdne pinese letn teploty. Pak se opt ochlad

6. kvtna 2021  6:44

O vkendu se meme tit na oteplen. V nedli si uijeme letn den, teploty v echch msty...

Detiv poas v ter dopln mrz a siln vtr, vkend u bude slunen

3. kvtna 2021  7:15,  aktualizovno  11:01

Po detivm vkendu se poas v esku vrazn nepromn, i v nejblich dnech oekvme zamraenou...

Tepl poas vydr do soboty, v ptm tdnu pijdou mrazky i snh

29. dubna 2021  7:11

Teploty na konci pracovnho tdne, kdy bude na obloze pevaovat oblanost, se po ase pibl...

Pelom dubna a kvtna bude jet chladn, v noci budou teploty kolem nuly

27. dubna 2021  19:32

Pelom dubna a kvtna bude chladn. Po chladnch rnech na zatku tohoto tdne me tak v dalch...

Dal mraziv rno trhalo rekordy. A hroz, e mrznout jet bude

27. dubna 2021  10:23,  aktualizovno  10:31

Noc na dneek byla v esku na ad mst opt mraziv, nejvt zima byla na stanici Kvilda-Perla,...

Mraziv rna kon rekordn, arodjnice nejsp propr

26. dubna 2021  7:47,  aktualizovno  10:06

Rekordn mraziv rno oekvaj meteorologov jet v ter, kdy me teplota klesnout a k minus...

Ve stedu bude a 17 stup, o vkendu me na horch opt snit

19. dubna 2021  7:07

V tomto tdnu bude pokraovat chladn poas, msty se budou objevovat i pehky, pechodn...

HM varuje ped snenm, ve vych polohch napadne a tvrt metru

15. dubna 2021  11:08

Kvli obnovujc se tlakov ni nad vchodn Evropou do eska bude proudit studen a vlhk vzduch...

esko si slunce moc neuije, oteplen a konec srek pinese a vkend

15. dubna 2021  6:40

V nejblich sedmi dnech si slunka podle meteorolog z eskho hydrometeorologickho stavu...

Posledn tden se snhem a nonmi mrazy. Pak se bude postupn oteplovat

12. dubna 2021  18:27

Tento tden jet bude v esku msty snit a v noci tak mrznout. V tch dalch se u ale bude...

Praha jako na dlani pm penos