Pondl 15. srpna 2022, svtek m Hana
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Pondl 15. srpna 2022 Hana

Pedpov poas pro eskou republiku

Za vt vedra me oteplovn planety, k meteorolog. esk rekord je 40,4

20. ervence 2022  14:25

Vlna veder nekon, zkraje ptho tdne me na nkterch mstech teplota vystoupat a na 38...

Vedra zbarvila esko do ruda. Zchrani astji vyjdli ke kolapsm

20. ervence 2022  9:26,  aktualizovno  18:40

Sledujeme online Po tropick noci proilo esko dal mimodn hork den. Teploty vystoupaly nkde k tm 37...

V esku padaly teplotn rekordy. Ve stedu meteorologov ekaj a 36 stup

19. ervence 2022  8:52,  aktualizovno  12:49

Tropick teploty, kter v poslednch dnech suuj Evropu, pichz tak do eska. V ter padlo na...

Teplota v Britnii poprv peshla 40 stup. V stech Londna ho

19. ervence 2022  6:34,  aktualizovno  21:59

Evropu suuje vlna veder. Prvn teplotn rekordy hls Velk Britnie, kde meteorologov namili...

Britnii suuj morn vedra, roztavila i ranvej nejvt leteck zkladny

18. ervence 2022  9:11,  aktualizovno  22:09

Britnie el teplotm atakujcm tropickou tyictku. V Anglii byl vyhlen tvrt stupe...

esko sevou tropick teploty. U v ter bude pes 34 stup

18. ervence 2022  6:48,  aktualizovno  12:05

Meteorologov varuj ped tropickmi teplotami. U v ter v zpadn sti ech pekro teploty 34...

Evropa se zahv rychleji ne jin sti svta, tvrd nov vdeck studie

16. ervence 2022  11:06

Zpadoevropan zavaj v poslednch letech poetnj vlny veder, ne je pro oblast obvykl....

Cel zem eska zashly siln bouky, kroupy mly a dva centimetry

14. ervence 2022  11:55,  aktualizovno  22:58

Ve tvrtek odpoledne se eskou republikou prohnaly siln boue, kter postupovaly od severozpadu...

O vkendu se teploty udr tsn nad dvaceti stupni, pak vystel nad ticet

14. ervence 2022  6:35

Ve tvrtek meme oekvat msty pehky a ojedinle bouky. Zmna teploty pak pijde v ptek s...

Lanhotsk torndo bylo nejsilnj z letonch t v R, dostalo znaku F1+

13. ervence 2022  12:02

Meteorologov dokonili ternn hodnocen tornda, kter v polovin ervna zashlo jihomoravsk...

Po chladnjm poas nastanou tropy. V druh polovin tdne pijdou tictky

11. ervence 2022  6:29,  aktualizovno  6:42

Zvr minulho tdne byl teplotn siln podnormln, v tomto tdnu vak poas ve vynahrad....

Konec tdne bude oblan s teplotami kolem 23 stup. Siln bouky u nehroz

7. ervence 2022  6:49

Druhou polovinu tdne provz oblanost hlavn v echch a tak detiv poas. Bouky se ale budou...

V esku opt hroz siln bouky. Na jihu ech se mohou rozvodnit men toky

4. ervence 2022  11:55

Od pondlnho odpoledne a do ternho rna hroz na jihu ech, Vysoin, sti vchodnch ech a...

Zatek tdne pinese tropick tictky, ve druh polovin se vrazn ochlad

4. ervence 2022  6:40

Na potku tdne meme oekvat teploty blc se k tropick tictce. Z dvodu studen fronty...

esko se vyrovnv s nsledky supercely, dodvky energie se podailo obnovit

2. ervence 2022  9:01,  aktualizovno  15:55

esko v noci z ptku na sobotu zashl siln pvalov d隝 a msty takt pily vydatn boue...

Lid bez proudu, supercely na jin Morav. eskem se prohnaly boue

1. ervence 2022  12:07,  aktualizovno  23:47

eskem v ptek opt proly siln bouky doprovzen nrazy vtru a krupobitm. Na jin Morav se...

Na jin Morav padaly teplotn rekordy. Siln bouky u doraz i tam

30. ervna 2022  18:50

V Jihomoravskm kraji ve tvrtek padly na tyech mstech teplotn rekordy. Jin Morava bude...

Ped vkendem pijdou dal siln bouky, tropy ekejme znovu v pondl

30. ervna 2022  7:39,  aktualizovno  11:45

Velmi siln bouky v ptek postihnou vtinu eska. Podle eskho hydrometeorologickho stavu...

Rychlk u Karltejna narazil do spadl skly, provoz na trati stoj

30. ervna 2022  7:09,  aktualizovno  13:56

Mezi Karltejnem a Zadn Teban narazil rychlk do spadl skly, lokomotiva a prvn vagon...

Hladiny po nonch boukch zanaj klesat, hasii eviduj stovky vjezd

30. ervna 2022,  aktualizovno  9:31

Po nonch boukch a intenzivnm deti platil rno povodov stupe asi na destce mst ve...

Praha jako na dlani pm penos