Nedle 24. jna 2021, svtek m Nina
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Nedle 24. jna 2021 Nina

Pedpov poas pro eskou republiku

S ervnem pijde konen teplo. Bude a 27 stup, d隝 jen ojedinle

Lidé si uívají teplého poasí 1. dubna 2021 v praských Riegrových sadech.
31. kvtna 2021  7:07

Po chladnm kvtnu pichz konen letn poas. erven pinese sten slunenou oblohu a...

Konec tdne propr, po vkendu se meme tit na letn teploty

ilustraní snímek
27. kvtna 2021  7:05

Konec tdne se ponese ve znamen chladnho poas a deovch pehnk. O vkendu bychom mli...

Zpad ech zashne siln vtr, hroz kody na domech i problmy v doprav

ena bojuje s vtrem ve výcarském Bernu. (10. února 2020)
25. kvtna 2021

Zpad ech zashne v ter odpoledne a veer siln vtr. V nrazech me mt rychlost pes 65...

Pondl prosvt slunce, pak ho skryj mraky. Bude kolem 15 stup a zapr

Ilustraní snímek
24. kvtna 2021  6:58

Prvn den novho tdne pinese na st zem sluneno a letn teploty pesahujc 20 C. V echch...

Pehky budou vldnout a do ptku, vkend m pinst slunenj poas

Teplé jarní poasí si uili lidé také v Praze, odpoledne se seli u Vltavy na...
20. kvtna 2021  6:59

Ve tvrtek maj lid podle meteorolog potat s pehkami na vtin zem, ojedinle tak...

Chladno a detivo bude v esku a do zatku ervna. Otepl se jen pozvolna

Celé esko, vetn Prahy, zasáhl intenzivní dé. (13. kvtna 2021)
17. kvtna 2021  18:40

V tomto tdnu se budou teploty pes den pohybovat kolem 15 stup, pak by se mlo zat postupn...

Na Morav stle hroz povodn. Plat druh povodov stupe

Vydatné det v polovin zvýily hladiny ek vetn Bevy, na které byl...
17. kvtna 2021  12:53,  aktualizovno  19:32

Riziko povodn se po vkendu pesunulo i na jin Moravu. Pohotovost stle plat v Moravskoslezskm...

V esku i dal tden propr. Teploty se vak pibl k dvaceti stupm

ilustraní snímek
17. kvtna 2021  6:43

V novm tdnu meteorologov oekvaj typick kvtnov poas. Bude pevldat promnliv poas...

Pda je nasycen a nezvld dal npor nov vody

vydno 14. kvtna 2021  19:20

Vydatn d隝 zved hladiny ek, Hvozdnice na Opavsku je na tetm stupni

13. kvtna 2021  12:20,  aktualizovno  21:13

Pvalov d隝 opt psob problmy v Moravskoslezskm kraji. Zashl hlavn Opavsko. Hvozdnice v...

Vydatn srky jet nekon, teploty v dalch dnech nepekro 20 stup

13. kvtna 2021  7:13

Vydatn d隝, kter ve stedu zashl jihozpad a severovchod ech, jet nekon. tvrten hrny...

Na Plzesku a Liberecku hroz po lijcch povodn, u Jesenku siln bouky

12. kvtna 2021  12:04,  aktualizovno  21:08

esk hydrometeorologick stav upesnil vstrahu ped silnmi boukami s vydatnm detm. Druh...

Tropick teploty utnou siln bouky, meteorologov varuj ped povodnmi

11. kvtna 2021  9:29,  aktualizovno  19:27

Meteorologov varuj ped silnmi boukami, udeit maj ve stedu odpoledne na severu a...

Byl to prvn leton tropick den, teplota vyrovnala rekord v Klementinu

10. kvtna 2021  18:41,  aktualizovno  18:58

Pondl 10. kvtna bylo prvnm tropickm dnem tohoto roku. Teploty na tech mstech v esku...

Tropick start tdne vystdaj ve stedu d隝 a bouky, prudce se ochlad

10. kvtna 2021  7:37,  aktualizovno  11:49

V pondl bude jet tepleji ne o vkendu. Na nkterch mstech me bt letos poprv v esku a...

Pelom vkendu a novho tdne pinese letn teploty. Pak se opt ochlad

6. kvtna 2021  6:44

O vkendu se meme tit na oteplen. V nedli si uijeme letn den, teploty v echch msty...

Detiv poas v ter dopln mrz a siln vtr, vkend u bude slunen

3. kvtna 2021  7:15,  aktualizovno  11:01

Po detivm vkendu se poas v esku vrazn nepromn, i v nejblich dnech oekvme zamraenou...

Tepl poas vydr do soboty, v ptm tdnu pijdou mrazky i snh

29. dubna 2021  7:11

Teploty na konci pracovnho tdne, kdy bude na obloze pevaovat oblanost, se po ase pibl...

Pelom dubna a kvtna bude jet chladn, v noci budou teploty kolem nuly

27. dubna 2021  19:32

Pelom dubna a kvtna bude chladn. Po chladnch rnech na zatku tohoto tdne me tak v dalch...

Praha jako na dlani pm penos