Støeda 22. záøí 2021, svátek má Darina
  • schránka
  • Pøihlásit Mùj úèet
  • Støeda 22. záøí 2021 Darina

Pøedpovìï poèasí pro Èeskou republiku

Litujeme, ale data pro požadovaný èas nejsou k dispozici.

Start týdne doprovodí podprùmìrné teploty, v noci se èekají pøízemní mrazíky

(ilustraèní foto)
20. záøí 2021  7:04

Chladné poèasí vydrží podle meteorologù i v následujících dnech. „V první polovinì týdne èekáme...

Nad broukem ještì není vyhráno. Kùrovcová kalamita skonèí nejdøíve za dva roky

Lesákùm pomohlo v boji s kùrovcem nejvíce poèasí.
19. záøí 2021

Premium S kalamitou kùrovce bojují i v Brdských lesích, pøedevším u vrchu Koèka. Kalamita by definitivnì...

Léto je pryè. Teploty s víkendem spadnou pod 20 stupòù, obèas zaprší

Ilustraèní foto
16. záøí 2021  6:32

Vìtšinu Èeska ve støedu definitivnì opustilo léto. Poslední záchvìvy vyšších teplot pøišly pøed...

Následující dva týdny budou teplejší než obvykle, pak se ochladí na prùmìr

Ilustraèní snímek
13. záøí 2021  18:07

Následující dva týdny budou teplotnì mírnì nadprùmìrné, poté už teploty klesnou k dlouhodobému...

Na poèátku týdne si užijeme dozvuky léta. Poté se ochladí a pøijde d隝

Podzimní scenérie z jižních Èech
13. záøí 2021  6:35

První dva dny týdne bude v Èesku ještì panovat letní poèasí. Pondìlí a úterý budou teplé a...

Západní èást Èech zasáhnou v pátek silné bouøky, varují meteorologové

(ilustraèní snímek)
9. záøí 2021  12:13

Silné bouøky zasáhnou v pátek odpoledne a veèer západní èást Èech, varovali meteorologové z Èeského...

Praha jako na dlani – pøímý pøenos