Úterý 3. srpna 2021, svátek má Miluše
  • schránka
  • Pøihlásit Mùj úèet
  • Úterý 3. srpna 2021 Miluše

Pøedpovìï poèasí pro Èeskou republiku

Litujeme, ale data pro požadovaný èas nejsou k dispozici.

Bìhem týdne bude spíš pršet, vyšší teploty pøijdou až s víkendem

Bouøka v Praze (23. èervence 2009)
2. srpna 2021

Pøeháòky a bouøky. Takový charakter bude mít poèasí vìtšinu nadcházejícího týdne. Nejménì srážek...

Hasièi zasahovali v obcích znièených tornádem. Vichr v bouøkách trhal plachty

Hasièi v Jihomoravském kraji v nedìli zasahovali u necelé desítky pøípadù. V...
1. srpna 2021

Varování pøed prudkým deštìm s bouøkami se vyplnilo, zasáhly pøedevším východ republiky. Hasièi...

Èesko zasáhnou vydatné deštì. Meteorologové varují pøed rozvodnìním øek

Ilustraèní snímek
31. èervence 2021

Jihovýchod Èeska zasáhnou v noci na nedìli vydatné deštì. Trvat budou po celý den. Na Moravì a ve...

Tropy vystøídá o víkendu d隝 a bouøky, pøíští týden se mírnì ochladí

Lesina, poèasí, mraky, obilí, pole, bouøka, léto
29. èervence 2021

Jen do konce pracovního týdne v Èesku zùstanou letní až tropické teploty, v pátek mùže být až 31...

Konec èervence pøinese tøicítky i srážky, srpen bude teplotnì prùmìrný

Do kategorie turista se vejde kdokoli od jednodenních výletníkù na Karlštejn až...
26. èervence 2021

Tento týden nás èekají místy až nadprùmìrné teploty. Srážky by mìly být vydatnìjší, s výskytem...

Na Dìèínsku opìt zasahovali hasièi, silné bouøky hrozí i v dalších krajích

Dechberoucí podívanou bylo možné pozorovat nad Jihlavou v úterý kolem pùl sedmé...
aktualizováno  26. èervence 2021

Vydatný d隝 v pondìlí odpoledne zamìstnal hasièe na Dìèínsku, kde padaly stromy, voda zaplavila i...

Praha jako na dlani – pøímý pøenos