Steda 21. jna 2020, svtek m Brigita
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • Steda 21. jna 2020 Brigita

Pedpov poas pro eskou republiku

Prtoky v ekch: Hradit - Stonvka

Aktuln stav: 76 cm
Aktuln prtok: 2.02 m3s-1
Data platn k: 21. 10. 2020 10:00
Stupn povodov aktivity:cmm3s-1
Bdlost:170-1,00
Pohotovost:200-1,00
Ohroen:250-1,00
N-let prtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
m3s-1629911800

Vrt se tepl dny, bude a 20 stup. Oekvaj se tak mlhy a inverze

Ilustraní snímek
19. jna 2020

Po chladnjm obdob ns od ter na nkterch mstech ek oteplen. Ve tvrtek bude a 20...

Do konce msce bude nejv 12 stup. Po Duikch se ochlad

Blíí se Duiky. Lidé pi Památce zesnulých zavzpomínají na své blízké.
17. jna 2020

V ptch dvou tdnech budou nejvy denn teploty kolem 12 stup Celsia. Do plky listopadu se...

Hladiny ek pomalu klesaj, Morava a vchodn echy hls nkolik vstrah

eka Morava se vylila do les a to daleko od beh. Zaplavila cyklostezku.
aktualizovno  17. jna 2020

V Jihomoravskm kraji platily v sobotu rno 2. povodov stupn u jen na tech mstech. Na ece...

Ve zbytku tdne bude d隝 ustvat, vkend pinese oblanost a na horch snh

Ilustraní foto
15. jna 2020

Siln steden det na ad mst rozvodnily eky a na 3. stupe povodov aktivity. Ve tvrtek...

Horn toky rozvodnnch ek klesaj, zvyuj se vak hladiny dolnch tok

Rozlití vodních tok v Dolním Beneov, Polanky nad Odrou, Veovic a Hranic...
aktualizovno  15. jna 2020

Sledujeme online Hladiny hornch tok, kter na Morav, ve Slezsku a vchodnch echch ve stedu rozvodnil vydatn...

Vchodem republiky jde velk voda, hasii zachraovali majetek i lidi

Vydatný dé zamstnal hasie na vtin území eska, vetn Olomoucka. (14....
aktualizovno  14. jna 2020

Sledujeme online Celodenn d隝 rozvodnil eky na vchod a severu eska. Na destkch mst doshly nejvyho,...

Praha jako na dlani pm penos