ter 29. z 2020, svtek m Michal
  • schrnka
  • Pihlsit Mj et
  • ter 29. z 2020 Michal

Pedpov poas pro eskou republiku

Prtoky v ekch: Po nad Szavou - Konopisk potok

Aktuln stav: 48 cm
Aktuln prtok: 0.14 m3s-1
Data platn k: 29. 9. 2020 4:00
Stupn povodov aktivity:cmm3s-1
Bdlost:-1-1,00
Pohotovost:-1-1,00
Ohroen:-1-1,00
N-let prtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
m3s-117344400

Lto svatho Vclava se nekon. Tden propr, teploty nepekro 20 stup

Ilustraní snímek
aktualizovno  28. z 2020

Msto babho lta ek esko spe detiv poas. Zatek tdne bude provzen detm a pehkami,...

esko ek detiv vkend. Pak se krtce mrn otepl, ale pret bude dl

Silný vítr a dé zasáhl také Hradec Králové. (10. února 2020)
26. z 2020

Prodlouen vkend bude pevn detiv, na umav by ve vych polohch mohlo i snit, oznmili...

Vtinu eska zashnou vydatn det, napr a 60 litr na metr tveren

Dé v Jihlav.
25. z 2020

V ptek a sobotu zashnou vtinu eska lijky, spadne a 60 milimetr srek, tedy 60 litr na...

Zan topn sezna. Po chladnm vkendu teplrny zanou topit

Liberecká teplárna patí k nejvtím zneiovatelm vzduchu ve mst.
24. z 2020

esk teplrny jsou od nsledujcho vkendu pipraveny k zahjen vytpn domcnost. Dvodem je...

Vkend bude detiv s teplotami okolo 10 stup, na horch se objev snh

Detivé poasí v Praze. (20. kvtna 2019)
24. z 2020

Ve tvrtek si jet uijeme teplho babho lta, teploty se na nkterch mstech dostanou na...

Bab lto vydr do plky tdne, pak pijde ochlazen o 10 stup a d隝

Babí léto
21. z 2020

V nedli vystoupily teploty a na 24 C, nejtepleji bylo ve stednch a severozpadnch echch....

Praha jako na dlani pm penos