Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Sucho v České republice

 • Srážky a výpar

  16,5 % území zasaženo meteorologickým suchem

 • Půda

  17,2 % území zasaženo agronomickým suchem

 • Povrchové vody

  13,2 % území zasaženo povrchovým hydrologickým suchem

 • Podzemní vody

  22,6 % území zasaženo podzemním hydrologickým suchem

Meteorologické sucho

je hodnoceno dle poměru mezi srážkovým úhrnem a výparem ze zemského povrchu (evapotranspirací).
Při výpočtu se vychází z hodnot za posledních 6 týdnů.

Projevy: Nadprůměrné teploty vzduchu, podprůměrné množství srážek, často doprovázené také nadprůměrným množstvím slunečního svitu či větrným počasím, které dále zvětšují výpar.

 • Mimořádné sucho
 • Silné sucho
 • Mírné sucho
 • Normální stav
 • Mírné vlhko
 • Silné vlhko
 • Mimořádné vlhko

Zobrazené hodnoty v mapách vycházejí z porovnání situace v aktuálním týdnu vůči stejnému termínu v referenčním období 1991-2020.

Agronomické (zemědělské, půdní) sucho

je nedostatek vody v půdě, ovlivněný předchozím nebo ještě nadále trvajícím výskytem meteorologického sucha.

Projevy: Akutní nedostatek vláhy v zemědělské půdě, výrazně snížené zemědělské výnosy.

 • Mimořádné sucho
 • Silné sucho
 • Mírné sucho
 • Normální stav
 • Mírné nasycení
 • Silné nasycení
 • Mimořádné nasycení

Zobrazené hodnoty v mapách vycházejí z porovnání situace v aktuálním týdnu vůči stejnému termínu v referenčním období 1991-2020.

Povrchové hydrologické sucho

vzniká také následkem nedostatku srážek a nadprůměrných teplot vzduchu. Projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových vod. Zpravidla bývá doprovázeno výrazným nedostatkem zásob podzemních vod, které jsou základním zdrojem průtoku ve vodních tocích v obdobích bez výskytu srážek.

Projevy: Malé průtoky ve vodních tocích, případně jejich úplné vyschnutí, problémy se zásobováním vodou, omezování odběrů povrchové vody, zhoršená sjízdnost (splavnost) vodních toků.

 • Mimořádné sucho
 • Silné sucho
 • Mírné sucho
 • Normální stav
 • Mírné vlhko
 • Silné vlhko
 • Mimořádné vlhko

Zobrazené hodnoty v mapách vycházejí z porovnání situace v aktuálním týdnu vůči stejnému termínu v referenčním období 1991-2020.

Podzemní hydrologické sucho

vzniká kombinací dlouhodobého nedostatku srážek, malého množství sněhu v zimních sezónách a nadprůměrných teplot v průběhu roku. Projevuje se jako nedostatek podzemních vod. Nedostatek srážek se v podzemní části hydrologického cyklu projevuje vždy s určitým zpožděním.

Projevy: Vysychání vodních pramenů, pokles hladiny podzemní vody, vysychání studní, snížená dotace vodních toků v období minim.

 • Mimořádně podnormální
 • Silně podnormální
 • Mírně podnormální
 • Normální
 • Mírně nadnormální
 • Silně nadnormální
 • Mimořádně nadnormální

Zobrazené hodnoty v mapách vycházejí z porovnání situace v aktuálním týdnu vůči stejnému termínu v referenčním období 1991-2020.

zdroj dat:

Sucho v Česku

Zemědělství a lesy budou nezaslouženě první obětí změn klimatu, říká vědec

Sucho na Hané hlásí i zemědělci na svých polích.
11. ledna 2024

Za klimatickou změnu může bez debat lidská populace. Její první obětí bude zemědělství a lesnictví,...

Extrémní sucho i vedra. Jižní Morava bude mít jako první klimatický plán

Ve většině jihomoravských toků je méně než polovina vody proti dlouhodobým...
5. ledna 2024

Vysychání půdy, vlny veder, silný vítr i přívalové deště. Tyto a další extrémní výkyvy dlouhodobě...

Řeky trápí nižší přítoky. Nový lodní výtah na Orlíku zatím zůstává v provozu

Rybáři to teď mají k vodě dál.
7. srpna 2023

Méně vody v orlické přehradě, ale také v řekách a potocích v kraji. A to navzdory vydatnějším...

Prudký déšť nepomohl. Řeky zůstávají poloprázdné, mnohde sotva na desetině

Nízká hladina Vltavy u Vraňan na Mělnicku. Průtoky na řekách v ČR se pohybují...
2. srpna 2023

Premium Supercela, průtrže mračen, kroupy. Víkend byl extrémní a na mnoha místech pršelo i v pondělí, ale i...

Tůně se proti suchu osvědčily, v kraji vznikají desítky dalších

Jámy a hráze v beskydských lesích zadrží ročně miliony litrů vody.
14. října 2022

Vytváření lesních tůní, mokřadů či kypření půdy jsou jen některá z opatření, kterými se v kraji...

Zobrazit více

Sucho pohledem expertů

Pěstování v laborce? Radši se chovejme lépe k planetě, říká farmářka

Zakladatelka hydroponické farmy HerbaFabrica Karolína Pumprová ve své laboratoři
25. září 2022

V době veder a sucha se hledají životaschopné alternativy zemědělské produkce. V posledních letech...

Příroda zaslouží respekt, na brouka platí vlhko, říká o kůrovci náměstek Lesů ČR

Pavel Převor, náměstek oblastního ředitele Lesů ČR na Vysočině pro vodní...
29. července 2022

Přírodu v České republice zachvátily požáry, kterým napomáhá i vyprahlá krajina. Jak sucho vzniká a...

Zemědělci krajinu ničit nechtějí, často ale nemají na výběr, říká bioklimatolog

Bioklimatolog Miroslav Trnka v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (29. června...
5. února 2022

České zemědělství potřebuje změnu k udržitelnosti. Bioklimatolog Miroslav Trnka tvrdí, že každý...

Zobrazit více

Vývoj sucha 2014-2019

Současné dlouhé období sucha velmi pozvolna započalo již v roce 2014, kdy však ještě jeho projevy nebyly významné, případně téměř žádné. První vrchol suchého období tak nastal až během velmi teplého a suchého letního období 2015. Období s nedostatkem srážek v červenci a srpnu 2015 bylo doprovázeno vlnami extrémně vysokých hodnot teploty vzduchu (často i nad 35 °C). Na některých vodních tocích bylo dosaženo historických průtokových minim, případně došlo k jejich úplnému vyschnutí. Vláhy v půdě bylo také velmi malé množství a výrazně zaklesly i hladiny podzemních vod. Sucho vyvrcholilo ve 32. a 33. týdnu, ale hladiny podzemních vod zůstaly podnormální i nadále.

V roce 2016 sucho pokračovalo, především podzemní vody místy zaklesly ještě více než v roce 2015, a také povrchové vody, zejména v povodí Labe, klesaly opět na historická minima. Rok 2017 již nebyl z hlediska sucha tak extrémní, ale suché období pokračovalo dál, a to hlavně opět na podzemních vodách a v některých regionech i na povrchových vodách.

V roce 2018 suché období vygradovalo. Tento rok byl jako celek teplotně mimořádně nadnormální, nejteplejší od roku 1961. Zároveň byl srážkově silně podnormální, stejně jako sněhové zásoby v zimním období 2017/18. V důsledku vysokého výparu docházelo k nedostatku půdní vláhy a poklesu průtoků ve vodních tocích opět až k historickým minimům. Období malých průtoků navíc trvalo velmi dlouho, od letních měsíců až do zimy! Z hlediska podzemních vod můžeme rok 2018 hodnotit jako nejsušší od začátku systematického pozorování, tj. od toku 1971. Vydatnosti pramenů se na silně až mimořádně podnormální hodnoty dostaly v červenci a hladiny v mělkých vrtech v srpnu. Tento stav také přetrval až do konce roku 2018. Hydrologické sucho v roce 2018 svými parametry ještě překonalo rok 2015!

Rok 2019 již nebyl z pohledu jednotlivých projevů sucha tak extrémní, ale zejména sucho na podzemních vodách pokračovalo i nadále. Z hlediska agronomického sucha a sucha na povrchových vodách byl velmi důležitý chladný a deštivý květen. Poté již v letních měsících nedošlo k takovému prohloubení sucha jako v předešlých letech.

Zimní sezona 2019/20 byla opět v nižších a středních polohách velmi chudá na sněhovou pokrývku, ale alespoň se zejména v únoru vyskytlo velké množství srážek, a tak to na rychlý nástup sucha nevypadalo. Již v březnu ale srážky ustaly a v dubnu se téměř nevyskytovaly, a tak se sucho opět velmi rychle obnovilo, a to ve všech jeho podobách. Stupňovalo se cca do 18. týdne, a poté dorazila podobná změna jako v roce 2019. Měsíce květen a červen byly srážkově velmi bohaté, a tak bylo sucho přerušeno. V dalších týdnech se srážky vyskytovaly především v jihovýchodní polovině území, a tak se sucho v severozápadní polovině území, i vlivem vysokých teplot a vysokého výparu, znovu prohlubovalo.